Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 390
Toplam Ziyaret
: 1405145

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Hasan Çiçek
Tek Yönlü Kültürleşme Olarak Küreselleşme
 
Toplumların karşılıklı etkileşimiyle bütün kültürlerin maddi ve manevi unsurlarının dünyada yayılması ve yaygınlaşması olarak anlaşılabilecek küreselleşmeyle beraber bilim, ulaşım ve iletişim alanında ortaya çıkan gelişmeler, insan hayatında geri dönülemez kolaylıklar sağlamış ve insanın yaşam standardını olabildiğince yükseltmiştir. Bu yaygınlaşmanın karşılıklı olması ve bir kültür mübadelesi olması koşuluyla, bütün kültürlerin dolaşımı elbette her toplumun diğerini tanıması ve birbirlerinden yararlanmaları bakımından avantajdır. Kültürlerin karşılıklı etkileşimi olarak anlaşılabilecek kültürleşme bu ilişkiden doğar. Günümüz küreselleşmesinde bu, tek yönlü olmaktadır. Ekonomik, politik, sosyal ve kültürel gibi birçok boyutu olan; kaçınılmaz, karşı konulamaz gibi görünen küreselleşmenin en büyük etkisi kültürel alanda olmaktadır. Bir kültür diğerini etkilerken, hiçbir etki almadığı gibi, etkisi yıkıcı da olabilmektedir. Küreselleşmenin merkez kültürleri, çevre kültürler üzerinde derin izler bırakmakta, yerel kültürlerin zayıflamasını ya da yok olmakla yüz yüze kalmasını sağlayabilmektedir. Oysa toplumlar gelişmiş standartlardan yararlanırken kendi kültürlerini de koruyabilmeli ya da tek yönlü etki yerine karşılıklı bir etkileşim söz konusu olmalıdır. Bu çalışmada küreselleşmenin tek yönlü kültürleşmedeki etkisi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kültür, Kültürleşme, Değişim, Evrensellik, Yerellik.Globalization as One-sided Acculturation
 
The developments in scientific, communication and transportation areas with the globalization which can be understood as expansion and widespreading of material and spiritual elements of all cultures through world by the interaction of societies, have brought irreversible facilities in human life and raised the standard of life as much as possible. The circulation of all cultures is, of course, an advantage in terms of the recognition of each other and taking benefits from each other, provided that this expansion has to be reciprocal and a cultural exchange. Acculturation which can be understood as the mutual interaction of cultures, is born from this relationship. In today’s globalization, this is one way rather than being mutual. Globalization which has many dimensions such as economic, political, social and cultural and which seems as inevitable, irresistible has its main effect on cultural area. When a culture affects other, it has no influence, and also its influence can be devastating. The central cultures of globalization leave a deep impression on regional cultures and enable local cultures to face weakness or disappearance. Whereas societies benefit from improved standards, they must be able to protect their own cultures or have a mutual interaction rather than a one-sided influence. This study will be focused on the one-dimensional influence of globalization.

Keywords: Globalization, Culture, Acculturation, Change, Universality, Localism.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn