Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1089
Toplam Ziyaret
: 1010985

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Zhala BABASHOVA KASTRATİ
TATAR MODERNLEŞMESİNİN ÖNCÜSÜ FATİH KERİMİ VE TÜRK DÜNYASINDA DİL BİRLİĞİ OLUŞTURMA ÇABALARI
 
Bugün, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk toplulukları, Türkçe'nin değişik lehçe ve şivelerini konuşmaktadırlar. Bunlardan İdil-Ural bölgesinde yaşayan Kazan Tatarları, kültürel bakımdan oldukça ileri bir seviyededirler. Türkler arasında meydana gelen birçok siyasî ve fikri cereyanlar burada filizlenmiş ve yayılmıştır. 19. Yüzyılda başlayan ve Türk dünyasında ortak dil oluşturma çabalarının öncülüğünü, Kırım Türklerinden İsmail Gaspıralı, çıkardığı Tercüman gazetesi vasıtasıyla yapmıştır. "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" sloganıyla başlatılan bu hareket meyvelerini vermiş ve gazete Türk dünyasının hemen her tarafına yayılmıştır. Bu harekete katılan ve bu yolda çalışmalar yapan Fatih Kerimî Kazan Tatarlarındandır. 1903 yılında Tercüman gazetesinin 20. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yazdığı yazılarında ve genellikle bütün çalışmalarında Türk dünyasında dil birliğine doğru gidişin önemine dikkat çektiğini ve ortak dil oluşturma yolunda çabalarını görmekteyiz. Yazar eserlerinde Tercüman gazetesinin oluşturduğu dili kullanırken, yer yer Kıpçak Türkçesinin özelliklerini de korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fatih Kerimi,Türk Dünyası, Dil BirliğiFATIH KERIMI, AS A LEADER OF TATAR MODERNIZATION AND HIS EFFORTS TO CREATE A COMMON LANGUAGE IN THE TURKISH WORLD
 
Today Turkish groups living in different parts of the world are speaking different dialects of Turkish. The Kazan tatars living in İdil-Ural region are at a very high cultural level. Many political and cultural movements among the Turks have been originated here, and have spread from here. İsmail Gaspıralı from the Crimean Turks has been the forerunner of the struggle to have a common language in the Turkish world with the Tercüman newspaper which he published. This movement which began with "Unity in Language, Trought an Action" principle bore fruits, and the newspaper was distributed nearly at any point of the Turkish world. Fatih kerimi, who joined this movement and worked accordingly, was Kazan tatar. İn his works we can easily see his aim and his efforts on this way to create a common language in Turkish World. At the 20th foundation anniversary of Tercüman, he shows examples of moving in the Turkish World in the direction of language unity and efforts to create a common language. While using the language created by Tercüman the writer also preserves here and there the properties of Kipchak Turks.

Keywords: Fatih Kerimi, Turkish World, Unity İn Language.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn