Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1140
Toplam Ziyaret
: 1011036

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

İbrahim YILDIZ, Kerem DÖNMEZ
SURİYE GÖÇLERİNİN TÜRKİYE’NİN SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINA ETKİLERİ
 
2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonucu Türkiye, tarihi boyunca görülmemiş bir sığınmacı kitlesini geçici koruma statüsünde kabul etmiştir. Türkiye’ye gelen göçler uygulanan açık kapı uygulamasıyla çok kısa sürede artarak ortaya farklı sonuçlar çıkarmıştır. Suriye’den gelen göçlerin neden olduğu sonuçlar arasında Türkiye’nin sosyal güvenlik alanında uygulamalarındaki yeniliklerin yanında sosyal güvenlik politikalarında da değişimler görülmüştür. Bu çalışmada Suriye göçlerinin sosyal güvenlik alanındaki sonuçlar ile birlikte bu konudaki uygulamalar incelenecek, bu konudaki uygulamalara ilişkin sonuç ve önerilerle bu konudaki politikalara dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, göç, göçler, sosyal güvenlik politikalarıThe Effects of Syria Migration on Turkey’s Social Security Policies
 
In consequence of civil war which began in Syria in 2011, Turkey has accepted mass of refugees, which has not been seen throughout history, with temporary protection status. Immigrations coming to Turkey have caused different consequences by increasing in a very short time with applied open door implementation. Among the consequences resulting from immigrations from Syria, it has also been observed changes in social security policies besides innovations in implementations of social security. In this study, with the results of Syria immigrations in social security field, implementations in this issue will be examined, policies in this issue will be drawn attention with results and suggestion concerning implementations in this issue.

Keywords: Syrian refugees, migration, immigrations, social security policiesTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn