Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 265
Toplam Ziyaret
: 3079152

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Ahmet YATKIN
ERDEMLİ KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BAŞARILI KAMU YÖNETİMİNE
 
Kamu yönetiminde etik ve değişim arayışları, gerek ülkemizde gerekse dünyada her zaman gündeme gelen bir konudur. Yeni bir yüzyılın, dahası yeni bir bin yılın başlangıcının, bilim ve teknoloji yanında ekonomik ve siyasal alanda yaşanan köklü değişimlerle örtüşmesi, bu dönemde yaşanan etik anlayışına ve algılayışına daha farklı ve önemli bir boyut kazandırmaktadır. Kurumsal etik yönetiminin, daha doğru bir tanımla iyi kamu yönetiminin güvencesi yetki ve sorumluluklarının bilincinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzgün oluşturulması ve bunların işleyişidir. Profesyonel anlamda devlet ve vatandaş arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, günümüz kamu yönetiminin en karmaşık yönlerinden birini oluşturuyor. Kamu yönetimi ile kamuoyu arasındaki etik yaklaşım, aynılıklar, farklılıklar, yetki paylaşımından doğan sorunlar, iletişim eksikliği ve benzeri sorunlar kamu etiği alanında dünyanın en zengin birikimine sahip ülkelerde bile önemli bir tartışma ve araştırma konusu oluşturmaktadır. Ülkemizin istikrarlı bir ekonomiye ulaşması, güçlü bir ülke olması ve tüm ülkeler için güvenilir bir ticari ortak haline gelebilmesinde kuşkusuz etik kamu yönetimi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Etik, Kamu Etiği, Bürokrasi, HesapverebilirlikSuccessful Public Administration From Virtuous Public Administrators
 
The pursuit of ethics and change in public administration is a matter that always comes to the world both in our country and in the world. The fact that the beginning of a new century, moreover, the beginning of a new millennium, overlaps with fundamental changes in science and technology as well as in economic and political contexts, gives a different and important dimension to the understanding and perception of ethics in this period. It is the proper formation and functioning of public institutions and organizations that are aware of the authority and responsibilities of corporate ethics management, a more accurate definition of good public administration. The maintenance of a healthy relationship between the state and the citizen in a professional sense is one of the most complicated aspects of today's public administration. Problems arising from the ethical approach, sameness, differences, authority sharing, lack of communication, and similar problems between public administration and public opinion constitute an important debate and research theme even in the countries with the richest accumulation of the world in the field of public affairs. Undoubtedly, ethical public administration isof the utmost importance for our country to reach a stable economy, become a strong country and become a reliable trading partner for all countries.

Keywords: Public Administration, Ethics, Public Ethics, Bureaucracy, AccountabilityTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn