Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 859
Toplam Ziyaret
: 1786896

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 46  Alan: Sosyal Bilimler

Zahir KIZMAZ
SUÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? BÜTÜNCÜL BİR MODEL GEREKSİNİMİ
 
Bu makale, suç önleme yaklaşımları üzerine odaklanmaktadır. Suçla etkin bir mücadelenin yürütülebilmesi faaliyetini, suç önleme politikaları ve programlarından bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Çalışmada, suç önleme konusundaki yaklaşımlar gözden geçirilecek ve etkili bir suç önleme yaklaşımının nasıl olması gerektiği hususu açıklanmaya çalışılacaktır. Makalede, etkili bir suç önleme modelinin, suçun tüm değişkenlerini ve çok kurumlu yaklaşımı içerecek nitelikte olması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu da, suçun önlenmesinde bütüncül bir suç önleme modelinin geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bütüncül suç önleme modelinin; suçlu bireyi (bireyin kriminal eğilimini), işlenen suç türünü, suçun işlendiği mekânı/çevreyi, suç fırsatlarını, suça maruz kalan mağduru, suç kontrolü ve gözetim stratejilerini, suçun sosyo-ekonomik, kültürel ve toplumsal dinamikleri gibi suç ile ilgili tüm unsurları kapsayacak nitelikte olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle bütünleşik suç önlemi modeli, önleyici yaklaşımlardan durumsal, sosyal, toplum odaklı ve gelişimsel suç önleme yaklaşımlarının tümünü içermelidir. Çalışmada belirtilen diğer bir husus da önleyici yaklaşımların reaktif olmaktan çok proaktif olmaları gerekliliğidir.

Anahtar Kelimeler: suç önleme, risk faktörleri, toplumsal unsurlar.



HOW CAN CRIME BE PREVENTED? REQUIREMENT OF AN INTEGRATED MODEL
 
This article focuses on crime prevention approaches. In order to fight crime effectively, it is not possible to think without crime prevention policies and programs. In this study, the approaches on crime prevention will be reviewed and it will be tried to explain how an effective crime prevention approach should be. An effective crime prevention model should include all variables of crime and a multi-agency approach. In this context, it has been suggested that the development of a holistic crime prevention model is more effective in preventing crime. Therefore, the article emphasizes the necessity of a new integrated model formed by combining situational, social, social and developmental crime prevention approaches. It has been suggested that a holistic crime prevention model should include the offender criminal (criminal tendency of the individual), the type of crime committed, the crime environment, crime opportunities, the victim of crime, crime control and surveillance strategies and the socio-economic, cultural and social dynamics of the crime. Another point mentioned in the study is that preventive approaches should be proactive rather than reactive.

Keywords: crime prevention, risc factors, social elements.



Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn