Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3824
Toplam Ziyaret
: 3007734

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Fazıl KAYA;Salih YILDIZ;Ozan ATSIZ;Sabina AGHAYEVA
STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
 
Hizmet sektöründe son yıllarda, işgörenlerden fiziksel ve zihinsel emeklerine ek olarak yaptıkları işin gereklerine göre duygularını kullanmaları da beklenmektedir. Bu durum ise çalışanların duygusal kaynaklarının tükenmesine ve stres yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu noktada, çalışanların işlerinde yaşadıkları olumsuz olaylara yaklaşım tarzları önem kazanmaktadır. Özellikle çalışanların stresle başaçıkma tarzları, duygusal emeğin çıktılarını etkilemektedir. Bu çalışmada çalışanların iş sürecinde, stresle başa çıkma tarzları ve duygusal emek davranışlarının ilişkisi ortaya konulmaktadır. Çalışma yöntemi olarak nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, araştırma kapsamında anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünde lisans yapan ve turizm işletmelerinde staj yapmış öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, stresle başaçıkma tarzlarının duygusal emek üzerinde etkili bir değişken olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, stresle başa çıkma, üniversite öğrencileriTHE RELATIONSHIP BETWEEN STYLES OF COPING WITH STRESS AND EMOTIONAL LABOR: CASE OF UNIVERSITY STUDENTS
 
Industry are expected to show from employees not only their physical and mental abilities but also their emotions. However, it causes to make an intensive effort by employees in terms of showing their existing emotions and expected emotions. In this process, every efforts made by employees also causes stress. In this case, the purpose of this paper is to explore the relationship between stress coping styles of employees and emotional labor which occurred in this process. In this research, a questionnaire method has been applied Convenience sampling method which is a specific type of non-probability sampling method to collect the field data. In this context, students who study in University and do internship in different tourism businesses has been chosen as a sampling. As a result of the research, it has been observed that the styles of coping with stress are an effective variable on emotional labor.

Keywords: Emotional labor, coping with stress, university studentsTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn