Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 668
Toplam Ziyaret
: 1397282

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
SİYASİ PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÜZERİNE POLİTİKALARI: 2015 YILI MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ
 
Türkiye’de kamu yönetimi reformu üzerine araştırmalar ve ilgi 1960’lı yıllardan itibaren artmış, 1980’li yıllardan itibaren reform söylemleri uygulamaya geçmeye başlamış ve 2000’li yıllarda çok kapsamlı kamu yönetimi dönüşümleri yaşanmıştır. Dönemin, iç ve dış aktörlerin etkileri altında şekillenen yeni kamu yönetimi yorumu günümüzde değişim dinamiklerini korumaktadır. Bir ulus-devletin en önemli politika belirleyicisi aktörleri olan siyasi partilerin kamu yönetimi üzerine neler söyledikleri yakın gelecekte “nasıl bir kamu yönetimi?” beklentisi olduğunu yorumlamaya imkân tanımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye örneğinde 2015 yılında yapılan 25. ve 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin kamuoyuna sundukları seçim bildirgeleri üzerinden kamu yönetimi reformu konusundaki politikaları analiz edilecektir. Seçim bildirgeleri genel olarak kamu yönetimi ve özel olarak da yerel yönetimler konularındaki alt başlıklar üzerinden okunacaktır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar üzerinden, siyasi partilerin benzer ve farklı yaklaşımlarından yararlanarak, yakın gelecekteki kamu yönetimi reformuna yönelik ipuçları aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Siyasi Partiler, Seçim Bildirgeleri, Türkiye.Policies of the Political Parties on the Public Administration Reform: A Sample of the Member of Parliament (MP) General Elections in 2015
 
Researches and interest on public administration reform aroused as from 1960s, discourses about the reform started to be put into practices as from 1980s and comprehensive transformation was witnessed in the public administration in Turkey during 2000s. Interpretation of the new public administration which was shaped by the influences of the era as well as domestic and foreign actors today reserves the dynamics for the transformation. Remarks of the political parties, the most significant policy makers of the nation states, on the public administration indicate “what kind of public administration” they expect in near future. In this regard, this study aims to analyze policies of the political parties in Turkey on the public administration reform through the election manifestos presented to the public opinion before General Elections of the 25th and 26th Parliament in 2015. Election manifestos will be studied through the sub-titles on public administration in general and local government in particular. Hints for the public administration reform in near future will be sought based on the results obtained through the study and by using the similar and different approaches of the political parties.

Keywords: Public Administration, Political Parties, Election Manifestos, Turkey.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn