Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 429
Toplam Ziyaret
: 1245334

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Mesut DÜZCE
SİVİL DİNİN TEORİK TEMELLERİ
 
Bu çalışmada Din Sosyolojisinin önemli konularından biri olan ‘sivil din’ kavramının teorik temelleri irdelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, ilk olarak ‘sivil din’ kavramının üreticisi olan Jean-Jacques Rousseau’nun teorisi üzerinde durulmuştur. Burada Rousseau’nun niçin bir sivil dine ihtiyaç duyduğu ve bu kavram ile neyi amaçladığı, kendi sivil din teorisiyle nasıl bir toplum ve vatandaş tipolojisini yaratmak istediği konusu irdelenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak, sivil din olgusunun bir diğer teorisyeni olan Emile Durkheim’ın teorisi ele alınmıştır. Burada ise Durkheim’ın, sivil dinin nasıl ortaya çıktığına ve toplumda yerine getirdiği role ilişkin anlayışına odaklanmaya ve onun sürekliliğini sağlayan ayin, tören ve ritüel konularına eğilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sivil din, Rousseau, Durkheim, ideal vatandaş, ritüelTHE THEORETİCAL FOUNDATİONS OF CİVİL RELİGİON
 
In this study, the theoretical foundations of ‘civil religion’ concept, which is one of important subjects of Sociology of Religion, has been examined. In this context, we first focus on the theory of Jean-Jacques Rousseau, the producer of the concept of 'civil religion'. We have tried to find out here why Rousseau needed a civil religion and what was his aim with the term civil religion as well as what kind of a society and citizen typology that he wanted to create by his civil religion theory. Secondly, the theory of Emile Durkheim, another theoretician of civilian religion, has been dealt with. Here, we try to focus on Durkheim’s understanding that how civil religion has emerged and the role it plays in society. It has been also dwelt on liturgy, ceremony, and ritual that provided the continuity of civil religion in Durkheimian sense.

Keywords: civil religion, Rousseau, Durkheim, ideal citizen, ritualTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn