Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 58
Toplam Ziyaret
: 773677

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Rabia Şenay Şişman
ŞİİRDE ÖZGÜN SÖZCÜKLER TASARRUFU VE SIFAT, SIFAT TAKIMLARI, MUŞLU ŞAİR TAHSİN SARAÇ ÖRNEĞİ
 
Öz Sanatseverlerce yakalanan çağrışımların aracısı kelimeleri ve seçili kelimelerle kurulu sıfatların yarattığı söz gücünün peşi sıra sezdirilen imgeleri özgün bir birleşimle kendine harç edinen şiir, iletişime değil etkileşime ait estetik bir üründür. Şiir üretiminde sarf edilen sözcük ve söz gruplarının ozanın amacına hangi düzeyde hizmet ettiği, şiirin her okunuşta hissettireceği farklı duygu dünyasıyla ölçülebilir. Şiirde resimlenen soyut örüntünün somut olan kelimelerden hareketle aralanması, adı geçen ölçümü mümkün hâle getirebilir. Bunun için de şiirdeki mecaz-gerçek arasındaki alışverişin kısmen de olsa çözümlenebilmesi adına sıfat ve sıfat birlikteliklerinin ve yeni söz ve ses oluşumlarının izini takip etmek gereklidir. Bu gereklilikten yola çıkılarak Muş doğumlu Saraç’ın 1964-1989 yılları arasında yayımlanmış şiirleri araştırma evreni olarak belirlenmiştir. İncelemede sıfat ve sıfat takımları somuta yakın ve soyut olma yönleriyle, yansımalı kelimeler taşıdıkları seslerden aldıkları duygu değerleri gücüyle ele alınırken özgün söz buluşlarının izi sürülmüştür. Yansızlık ilkesine uyularak evrenden seçili kırk şiir üzerinden örneklem alma yoluna gidilmiş; sıfat ve sıfat takımlarıyla sözcüklerin, alışılmışın dışı olmaları tercih sebebi sayılmıştır. Kelimelerin sözlük anlamının yanı sıra şiirde kullanıldığı belirlenen duygusal ya da betimleyici anlamın da ses-söz temelinde irdelendiği çalışmanın şiir ve anlam konulu disiplinlere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Şiir dili, ses-söz ilişkisi, yinelemeler, yineleme çeşitleri, sıfat, sıfat takımı, özgün kelime.ADJEKTIVES, ADJEKTIVAL PHRASES AND AUTHENTİC WORD CHOICES IN POETRY, EXAMPLE OF POET TAHSİN SARAÇ FROM MUŞ PROVINCE
 
In poetry, meaning is not completely conveyed through the real or metaphorical meanings of the words the true conveyer is the sensation that each reader experiences from those words. Poetry takes its power from the sensations and images that are created with the words that’s why it can be said that it is not for communication but for interaction. To be able to understand the poet’s aim in choosing certain words and phrases we can try to identify the different sensations that the reader gets from each reading experience of the poem. In order to do this identification, recognizing the abstract meanings created with concrete words can be helpful. For this purpose it is necessary to understand the relation between metaphorical and real meanings and this can be done by tracking the adjectives, adjectival phrases and new word and sound formations in poetry. On the basis of this purpose we decided to examine Saraç’s poetry, who was born in Muş, published between the years of 1964-1989. In this research adjectives and adjectival phrases are handled with their real and abstract meanings while reflexive words are examined with emotional meanings they get from the sounds they carry. Original and authentic words from Saraç’s poetry are also tracked down. Following the objectivity principle from forty different poems of Saraç a sample group is chosen to examine and adjectives and adjectival phrases that were extraordinary were reason for preference. Determining and studying the emotional and descriptive meanings of the words different than their dictionary meaning, on the basis of word-sound relation can also be helpful for the poetry and meaning based disciplines.

Keywords: Poetic language, sound-word relation, repeats, repeat types, adjective, adjectival phrase, authentic word.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn