Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 155
Toplam Ziyaret
: 1262781

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Fatma pınar
Seyyid Kutub'un Kader Algısı
 
Allah’ın nesneleri ve olayları, özellikle sorumluluk doğuran beşeri fiilleri ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması şeklinde tanımlanan kader, geçmişten günümüze dek her devirde çok tartışılan bir konu olmaya devam etmiştir. Kader konusu kelam mezhepleri tarafından da çok tartışılan bir konu olmuş, her mezhep kendi ilkeleri doğrultusunda bu meseleyi izah etmeye çalışmıştır. XX. yüzyıl İslam düşünürlerinden biri olan Seyyid Kutub da bu mesele hakkında özgün açıklamalarda bulunmuştur. O, kader konusu da dâhil olmak üzere itikadi konuların izahında Kur’an ve sünnet dışındaki kaynaklara çok da itibar etmemiştir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet, Mu’tezile, Cebriye ve Murciye mezhepleri arasındaki uzun tartışmaların realist İslâm mantığının kabul edemeyeceği bir karmaşıklığa büründüğünü söylemiştir. Ancak o, doğrudan mezhepler arasındaki bu tartışmalara müdahil olmasa da, kader konusundaki yaklaşımı ile Ehli Sünnet fırkalarıyla aynı doğrultuda görüş beyan ederken, Cebriyye, Kaderiyye, Mutezile gibi fırkalara muhalif kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kader, Hidayet, Dalalet, Kötülük, Cebir.Fate perception of Sayyid Qutbs
 
God’s objectsand phenomena, especiall when it comes time to create plans anddefined as theim memorial humanacts giveri setoliabilitiy kader in alleges, from the past to the present continues to be a hotly debated topic. Kader subject an issue that has been much discussed by kalam sect, each sect has tried to explain this matter in accorddance with its principles. One of 20 th century İslamic tinker Sayyid Qutb, was found original description about the issu. He explained the theological issues, including the fate of the issue, sources other than the Qur’an and Sunnah is ignored. Therefore Ahl al-Sunnah, Mu’tazila Cebrian and long discussions between Murcia denominations, has said that he became a complexity that can not accept theologic of realist İslam. But he although not directly involved in these discussions between the sects, while Sunni sect Express an poinion in line with the approach to fate Cebriyya, Kaderiyya remained sects, such es the opposition Mutezile.

Keywords: Fate, Guided, Misguided, Evil, Algebra.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn