Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 699
Toplam Ziyaret
: 3180232

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Fatma Pınar
SEYYİD KUTUB’A GÖRE ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ
 
Kelam ilminde Allah’ın varlığı ve birliği konusu akli ve nakli delillerle ispatlanmaya çalışılmıştır. Kelamcıların çoğu Allah’ın doğrudan duyularla kavranamayacağı gerekçesiyle iç ve dış âlemden deliller getirmek suretiyle delillendirme yoluna gitmiştir. Bazı kelam âlimleri ise Allah inancını zaruri ve fıtri olarak değerlendirmiş, Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlamada dışarıdan deliller aramaya gerek duymamıştır. Onlara göre fıtratı bozulmamış her insan Allah’ın var ve bir olduğunu kolaylıkla anlayabilir. Bu yoldaki deliller sadece insanı uyarmak ve Allah’ın var ve bir olduğuna dair insanın içindeki zorunlu bilgiyi geliştirmek içindir. Yirminci yüzyılda düşünceleri dolayısıyla idama mahkûm edilen ve uzun yıllarını hapishanede hacimli kitaplar yazarak geçiren Seyyid Kutub da Allah’ın varlık ve birliğinin delileri üzerinde durmuştur. Hapishanenin zor şartları altında üstelik idam bekleyen bir mahkûmun derinlemesine tefekkürü neticesinde kaleme aldığı bu eserlerin kıymetine binaen, Allah’ın varlığına ve birliğine dair delillere bir de Kutub’un perspektifinden bakmanın konuya farklı bir boyut kazandıracağı kanaatindeyiz. Bu nedenle genel olarak Allah’ın varlık ve birliğinden kısaca temas edeceğimiz girişin ardından, ilk bölümde Kutub’un Allah’ın varlığının, ikinci bölümde ise birliğinin delilleri hakkındaki görüş ve tespitlerini sunmaya ve böylece Kutub’un düşünce dünyasına inmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Hudûs, Gaye ve Nizam, Temânû, Fıtrat, Delil.EVİDENCE OF GOT'S PRESENCE AND UNION OCCORDİNG TO SEYYİD KUTUB
 
The existence and unity of God in Kalam has been tried to be evidenced by the evidence of intelligence and transfer. The majority of theologians have tried to prove that God cannot be grasped directly by the senses, bringing evidence from the inner and outer world. Some of the scholars of the Kelam, however, considered the belief in God to be obligatory and non-existent. He did not need to seek outside proofs of God's existence and unity. According to them, every person with untouched wisdom can easily understand that God exists and is one. The evidence in this way is only to warn people and to develop the necessary knowledge in the human that God exists and is one. In the twentieth century, Sayyid Qutb, who was sentenced to death for his thoughts and spent many years writing bulky books in prison, also emphasized the madness of God's existence and unity. Considering the value of these works which were written as a result of an in-depth reflection of an inmate who is waiting to be executed under the difficult conditions of the prison, we also believe that looking at the evidence about the existence and unity of God and from the perspective of Qutb, will bring a different dimension to the subject. Therefore, in the first part, we will try to present Qutb's views on the existence of God in the first chapter and in the second chapter the evidences of the unity of God.

Keywords: Created, Purpose and Order, Prohibition, Genesis, EvidenceTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn