Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1577
Toplam Ziyaret
: 3308695

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

MURAT KARA,AHMET BARAN YILMAZ
SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERDE E-BELGE KULLANIMI VE UYGULAMALARI
 
Küreselleşmenin etkilerinin birçok alanda önemli boyutlarda hissedildiği günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmadaki kolaylığa bağlı olarak bilgi paylaşımının önemli ölçüde artması nedeniyle, işletmelerin bilişim teknolojilerini daha yoğun olarak kullanması da bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte muhasebe işlem ve faaliyetlerinin yöntemleri değişerek, elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır. Elektronik ortamda yürütülen muhasebe faaliyetleri ise yeni uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Bu uygulamaların en son örneği elektronik defter, elektronik fatura, elektronik beyanname ve elektronik imza uygulamalarıdır. Çalışmamızda elektronik belge uygulamaları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: SMMM, E-Defter, E-Fatura, E-BeyannameE-DOCUMENT USE AND APPLICATIONS IN FREE COUNTRY ACCOUNTANTS AND FINANCIAL CONSULTANTS
 
In today's world where the effects of globalization are felt in many dimensions, it has become a necessity for businesses to use information technologies more intensively because of the considerable increase in information sharing due to the ease of accessing information. Along with the developing technology, the methods of accounting transactions and activities have started to be changed in electronic environment. Accounting activities carried out in electronic environment brought new applications together. The latest examples of these applications are electronic books, electronic invoices, electronic declarations and electronic signature applications. In our work, electronic document applications will be examined.

Keywords: SMMM, E-Book, E-Invoice, E-DeclarationTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn