Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3801
Toplam Ziyaret
: 3007711

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Pelin YAĞCI; Cevdet AVCIKURT;
SEFERİHİSAR HALKININ SAKİN ŞEHİR KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
 
Sakin şehir anlayışı, küreselleşmenin kentler üzerinde yarattığı aynılaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla atılmış bir adım olarak kabul edilmektedir. Sakin şehir anlayışının, kentlerde tarihi kimliği koruma, sürdürülebilirliği sağlama, yerel değerlere, el sanatlarına, gelenek ve göreneklere sahip çıkma gibi kapsamlı bir felsefesi bulunmaktadır. Felsefenin benimsenmesi ve devam ettirilmesi noktasında yerel halkın sakin şehir kavramına ilişkin farkındalığının ve kavramın yerel halk zihninde ne canlandırdığının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle çalışmada, Türkiye’de 2009 yılında sakin şehir ağına katılan ilk şehir olan İzmir Seferihisar’da yaşayan yerli halkın “sakin şehir” kavramına ilişkin algılarını belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda veri elde etmek için “Sakin şehir ………. gibidir. Çünkü ……….” ifadesinin yer aldığı soru formları yerli halka dağıtılmıştır. Yerli halktan formda yer alan ifadeyi yalnızca bir metafor ile doldurmaları ve böylece sakin şehir ile ilgili düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Araştırma olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler içerik analizine uygun olarak çözümlemeye tabi tutulmuş, veri analizinde SPSS 21.0 istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Çalışmada, 142 kişi tarafından 83 farklı metaforun tekrarlandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Tekrarlanan 83 metafor 7 farklı kategori altında değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında ise, olumlu metafor sayısının toplam metafor içindeki oranı %71.1, olumsuz metafor oranının ise %28,9 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metafor, Sakin Şehir, Seferihisar.METAPHORICAL PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF CITTASLOW OF SEFERİHİSAR RESIDENTS
 
The concept of cittaslow is accepted as a step taken on the purpose of annihilating the dedifferentiation that globalization is created over the cities. The concept of cittaslow has a comprehensive philosophy such as preserving the historical identity in cities, protecting sustainability, coping with local values, crafts, traditions and customs. At the point of adopting and maintaining the philosophy, it is considered to be important being determined the awareness of the concept of cittaslow of local resident and what the concept picture in the local resident. From this point of view, it is aimed to determine the perceptions on the concept of cittaslow of people living in Seferihisar, İzmir which is the first city in Turkey participating the network of cittaslow in 2009. In the direction of the aim of the research, the questionary forms which the statament is placed “The cittaslow is like…………… Because……………….” are distribute to local resident to obtain the data. They were asked to fill in the statament with only a metaphor and convey their thoughts about the concept of cittaslow. In the research, phenomenologic method is used, obtained data is analyzed in accordance with the content analysis and in the data analysis SPSS 21.0 statistical package program is used. In the study, It is reached that 142 people repeated 83 different metaphors. 83 metaphors being repeated were evaluated according to 7 different categories. In the light of findings that are obtained, the rates of positive and negative metaphors are %71.1 and %28.9, respectively in total metaphors rate.

Keywords: Metaphor, Cittaslow, Seferihisar.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn