Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1222
Toplam Ziyaret
: 2242749

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Can Doğan
Sanatı ve Sanatçıyı Gösteren Bir Dergi: “Hürriyet Gösteri”
 
Aralık 1980’de “Sanat-Edebiyat” sunumuyla yayın dünyasına giren “Hürriyet Gösteri” dergisi, kırk yıla yaklaşan yayın sürecinde, sanat ve edebiyat dergiciliğini dönüştüren bir işlev üstlenmiştir. 12 Eylül 1980’de yapılan askerî darbeden kısa bir süre sonra yayımlanmaya başlanan dergi, farklı kuşaktan şair ve yazarları bir araya getirmiştir. Bu yönüyle temsil gücü yüksek bir yayın organıdır. “Hürriyet Gösteri”nin 1970’li yıllarda yükselen “toplumcu” sanat anlayışı nedeniyle ötelenen İkinci Yeni Şiiri’nin güncellenmesinde önemli bir etkisi vardır. Bunun yanı sıra “1980 Kuşağı” olarak adlandırılan dönemin genç şairlerinin öne çıkarılmasında da dergi, önemli bir işlev görmüştür. Türk edebiyatına yeni şair ve hikâyeciler kazandırması da derginin önemini belirginleştirir. “Hürriyet Gösteri”, Türkiye’de sanat ve edebiyat dergiciliğine 1980’lerde sermayenin el atmasını da örnekleyen ilk dergidir. Bu yönüyle de hem ardıllarını hazırlamış hem de sanat ve edebiyat dergiciliğinde bir çıta belirlemiştir. Adının da işaret ettiği gibi, “Hürriyet Gösteri”, görsel malzemenin kullanımında örnek bir yayıncılık sergilemiştir. Edebiyatı merkeze almakla birlikte sanatın bütün dallarına yer açan dergi, görsel bakımdan hayli yetkin ve zengindir. Yaptığı dosyalar, verdiği ekler, yayımladığı dizi yazılar, “Hürriyet Gösteri”yi, kendine gelene kadarki sanat ve edebiyat dergilerinden ayıran önemli özelliklerdir. Şubat 2018’de 324. sayısı yayımlanan derginin sağladığı birikim, bugüne kadar değerlendirilmemiştir. Bu makalede, derginin 324 sayısı incelenerek, “Hürriyet Gösteri”nin sanat ve edebiyat dünyamıza sağladığı katkılar saptanacak ve onun sanat ve edebiyat dergiciliğindeki yeri belirginleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat ve edebiyat dergiciliği, Hürriyet Gösteri, İkinci Yeni, 1980 Kuşağı.A Magazine That Shows Art and Artist: “Hürriyet Gösteri”
 
The “Hürriyet Gösteri” magazine that entered the world of publication in December 1980 by a presentation of “Art-Literature”, undertook a role that transformed art and literary magazine publishing within the nearly 40 years of its publication period. The magazine that started being published shortly after the 12 September 1980 coup d’etat, brought together poets and writers from different generations. In this regard, it is a media that has a high power of representation. “Hürriyet Gösteri” has an important effect on the updating of the poetry of the Second New that was deferred due to the socialist sense of art that arose in the 1970s. Besides this, the magazine had also an important function in putting forward the young poets of the time named as the “1980 Generation”. The fact that it brought in new poets and short story writers to Turkish literature crystallizes the importance of the magazine. “Hürriyet Gösteri” is the first magazine in Turkey that epitomises the capitalists’ stepping in the world of art and literary magazine publishing. In this sense, it both prepared its successors and set a standard in art and literary magazine publisihing. As its name also indicates, “Hürriyet Gösteri” displayed an exemplary publishing in terms of the use of visual material. Although it placed literature at its center, the magazine that made room for all the branches of art is visually quite competent and rich. The files it put forth, supplements it gave, and serials it published are important features that distinguishes “Hürriyet Gösteri” from the art and literary magazines up until itself. The accumulation provided by the Magazine whose 324. issue was published in February 2018, has not been evaluated so far. In this article, Hürriyet Gösteri’s contributions to the Turkish art and literary world will be determined and its place in the art and literary magazine publishing will be made explicit by analyzing the 324 issues of the Magazine.

Keywords: Art and literary magazine publishing, Hürriyet Gösteri, Second New, the 1980 Generation.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn