Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 361
Toplam Ziyaret
: 3178922

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 43  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağ, Mukaddes Çetin Büyüktunca
ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 
Eski Türklerin doğayla iç içe yaşaması; temelinde doğada ve evrende var olan her şeyin özünü ruhların oluşturduğu düşüncesinden şekillenerek Şaman inancında bir ifade yöntemine dönüşmüştür. Hastalıkta, tarımda, ölümde, avlanmada, savaşlarda bu olayların ruhlarla ve tanrı ile bağı gözetilmiştir. Şamanlarda ruhlar, tanrı ve insanlar arasında aracılık görevi üstlenerek, üç katmanlı dünya modelinde bir kozmik kuşaktan diğerine geçerek aradaki iletişimi sağlamışlardır. Şamanın bu yolculuğu birazdan bahsedilecek birtakım aracı nesnelerle ve törenlerle, yer altında yaşayan kötü ruhlardan gelen felaketleri uğursuzlukları engellemek için yer altına, tanrıya ve iyelere kurbanlar sunmak, bereket ve bolluk dilemek için yeryüzüne olacak şekilde gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şamanizm, Göğe Yükseliş, Ağaç,THE RISE OF THE RISE INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF TREE ICON
 
The life of the ancient Turks intertwined with nature has been transformed into a method of expression in the Shaman belief, based on the idea that souls constitute the essence of everything that exists in nature and in the universe. The relationship between these spirits and the gods was observed in diseases, agriculture, death, hunting and wars. In shamans, souls acted as mediators between gods and people, and in the three-tiered world model, they communicated through a cosmic generation. This journey of the shaman is takes place to offer sacrifices to the underworld, god and souls to prevent disasters and jinns coming from underground evil spirits with some objects and ceremonies, which are going to be explained, in order to prevent disasters and delusions from the evil spirits living under the ground.

Keywords: Shamanism, Ascension, TreeTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn