Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1727
Toplam Ziyaret
: 1398341

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. B.Cercis TANRITANIR, Öğr. Gör. Serdar TAKVA
Sam Selvon’un Yalnız Londralılar Eserinde Yansıtılan Aldatıcı Londra Kavram
 
Sanayileşme sonrası, Britanya eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gelişmeye başladı ve sadece ülkenin fiziksel yapısı değil toplumun kültürel öğeleri de değişti. Şehirler daha fazla büyüdü, yeni fabrikalar ortaya çıkmaya başladı ve eski evlerin yerini modern yapılar aldı.. Hammaddeye olan ihtiyaçyeni toprakları keşfetme ve uzak bölgelere yolculuğa yol açtı. Uzak toprakların ilk ziyaretçileri farklı meslek gruplarından insanlar, din adamları ve tüccarlardı. Adım adım kolonileşme ortaya çıkmaya başladı, sömürgeci uzak ulusların kaynaklarını sömürmek için yerleşmeye başladı. Sömürgecilik o kadar etkiliydi ki sömürülen ülkeler değersizleştirildi ve o ülkelerin yerlileri köleleştirildiler. Sömürülen ülkelerin vatandaşları kendi ülkelerinde köle olarak çalıştırışmaya mahkum edildiler işgalciyle eşit görülmedi. Kolonileşme sonrası dönemde, sömürülenler iş, daha iyi eğitim ve karınlarını doyuracakları yiyecek arayışına başladılar. Sömürülen ülkelerdeki bir çok yazar, kolonileşme sonrası dönemi romanlarında yansıtmaya yöneldiler. Trinidad’lı Sam Selvon, göçmenlerin İngiltere’de karşılıaştıkları zorlukları ele alan yazarlardan biridir. Bu makalenin amacı, Sam Selvon’ un Yalnız Londralılar romanında sömürülenlerin nasıl bir muameleye maruz kaldıklarını ve hayatta kalmak için nasıl tepki verdiklerini analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler: Sam Selvon, Yalnız Londralılar, Dekolonizasyon, Aldatıcı GörüntüTHE CONCEPT OF ILLUSIONARY LONDON PORTRAYED IN SAM SELVON’S LONELY LONDONERS.
 
After industrialization, Britain started to develop with an unprecedented speed and not only the physical structure of the country but also the cultural elements of its society changed. The cities grew bigger, new factories began to flourish and old houses were replaced by modern constructions. The need to raw materials increased which gave way to traveling to distant territories and discovering new lands. The first visitors of remote lands were people from different occupations, clergymen and traders. Step by step colonization began to emerge and in time, the exploiter settled down to exploit the sources of Commonwealth. The exploitation was so influential that occupied countries were devalued and Indians of those countries were even enslaved. The habitants of the exploited countries were doomed to work as slaves in their own countries and were not considered equal to occupier. After the decolonization period, the occupied searched for jobs, better education and more dramatically food to feed them. Many writers from Caribbean islands have tended to reflect the effects of decolonization in their novels. Sam Selvon, from Trinidad, is one of the authors dealing with the difficulties the migrants experience in Britain. The aim of this paper is to analyze how occupied are treated in ‘’mother country’’ and how they react in the occupier’s country in order to survive in Sam Selvon’s novel titled Lonely Londoners.

Keywords: Sam Selvon, Lonely Londoners, Decolonization, Illusionary vision.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn