Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 780
Toplam Ziyaret
: 1397394

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Şahin YAVUZER
SAİT FAİK’İN “BOHÇA” ADLI HİKAYESİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ
 
Edebi metin incelemesi açısından 20. yy’da bilimsel bir yöntem olarak kabul gören göstergebilim, eski çağlara kadar dayanmaktadır. Prodicus, Platon, Aristo gibi filozoflar tarafından dilin altında yatan anlam ve karşıtlıkları irdelenir. 20. yy’da da dilbilimcilerden Pierce, Lottman, Bartes, Todorov, Saussure ve Gerimas bu yöntemi bilimsel bir dil ve metin çözümleme ile dil bilimin bir parçası haline getirirler. Göstergebilim açısından metin tahlili bir süre sonra Türk edebiyatına da yansır. Tahsin Yücel, Mehmet Rifat, Fatma Erkman- Akerson gibi yazarlar bizdeki göstergebilimin araştırmacılarının başında gelir. Dünya edebiyatında metin inceleme yöntemlerinden biri olan göstergebilim, Türk edebiyatında da roman, öykü, masal ve şiir incelemelerinde kullanılır. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanılan bu yöntemde özellikle Greimas’ın yaklaşımından yola çıkıldığı görülmektedir. Biz de bu çalışmamızda Türk edebiyatının önde gelen öykücülerinden Sait Faik’in Bohça adlı kısa bir hikayesini ele alacağız. Bu öyküyü, Gremias’ın yaklaşımı ile inceleyerek Bohça adlı hikayeye göstergebilimsel bir bakış açısı ile yaklaşacağız.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Bohça, Sait Faik ABASIYANIK



A SEMIOTIC ANALYSIS OF THE ‘’BOHÇA’ WRITTEN BY SAİT FAİK
 
The semiotics, which was used as a scientific method in analysing the literary texts in 20.century , dates back to the ancient times. It was a part of the langauge when the scientist such as Procicous, Platon, Aristo used it in finding the meanings and the conrasts of the lanuge.In addition, Lottman,Saussure,Todorov,Genette a nd Grimas made’’ semiotics’’ a part of linguistics,too. The analysis of the literary texts in terms of semiotics was a method of the Turkish Literary,too. The most famous ones of the authors ,who used the semiotics, are Tahsin Yücel, Mehmet Fırat , Fatma Erkman-Akerson. The semiotics, a method of analysing the texts in the world literary, was also used in analysis of the novels,stories,tales and poets in the Turkish Literary.The Greimas’s approach played an important role in the semiotics, which was especially used in te graduation and doctorate studies. In this study , we will analyse a short story named ‘’Bohça’’ by Sait Faik ( a famous story writer of the turkish literary) . We will analyse this short story by the approach of Gremias and in a semiotic perspective.

Keywords: Semiotics , Bohça , Sait Faik Abasıyanık



Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn