Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1168
Toplam Ziyaret
: 1011064

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

BİLAL DEMİR
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN VERGİ HIRSIZI ADLI OYUNUNDA “MAKBUL VATANDAŞ” TİPİ
 
Daha çok romancılığıyla bilinen Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), tiyatro sanatına da derin bir tutkusu olan ve bu sanatla ilgili birçok yazısının yanında oyun metinleri de üretmiş edebiyatçılarımızdan biridir. Kaleme aldığı tiyatro eserleri ile Türk toplumunun değişimlerine, siyasal ve ekonomik dönüşümlerine atıflar yapmıştır. Ayrıca Halkevleri Temsil Sahneleri ve okullar için mektep piyesleri de yazarak bu oyunlarda ideolojik kurguya yönelmiştir. 1933 yılında Halkevleri’nde oynanması için yazdığı Vergi Hırsızı oyunu da dönemin edebi kanonuna uygun bir şekilde iktidarın hegemonik söylemini yansıtan bir oyun olarak yazılmıştır. Oyunda Kemalist rejimin arzuladığı vatandaş tipi ele alınmıştır. Yeni kurulan rejime göre yeni bir insan tipinin profilini veren oyunda, vatandaşların devlete karşı sorumlulukları ve makbul vatandaş tipinin nasıl olduğuna dair nitelikler içermektedir. Çalışmamızda Reşat Nuri’nin Vergi Hırsızı oyununu inceleyerek oyunu, Kemalist rejimin vatandaş algısıyla ilişkilendireceğiz. Dönemin edebi kanonu tartışmalarına da yer vererek oyun metninin devrin edebiyatıyla olan ilişkisini ele alacağız. Ayrıca Reşat Nuri’nin yeni rejime uygun olarak vatandaş profili çizerken kendi düşünceleri etrafında makbul vatandaşa katkılarını da göstereceğiz.

Anahtar Kelimeler: Reşat Nuri Güntekin, Vergi Hırsızı, Makbul Vatandaş, Tiyatro, Edebi Kanon.“ACCEPTABLE CİTİZEN” TYPE İN REŞAT NURİ GÜNTEKİN'S THE VERGİ HIRSIZI PLAY
 
Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), more known for his novels, received works from the theater. The Vergi Hırsızı play he wrote for the Halkevleri in 1933 is an important element for the literary canon of the period. The vote was written about the type of citizen the Kemalist regime wants. It also included detailed dialogue on the economic situation of the regime and how state-citizen relations should be. In this work we will review Resat Nuri's Vergi Hırsızı play and relate this play to the citizen perception of the Kemalist regime. We will also discuss the relevance of the play to early republic era literature by including in the discussions of the literary canon.

Keywords: Reşat Nuri Güntekin, The Vergi Hırsızı Play, Acceptable Citizen, Theater, Literary Canon.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn