Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1402
Toplam Ziyaret
: 1399745

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Bayan Ahmed Mohammad, Aydın Görmez
RALPH ELLISON’IN INVISIBLE MAN ROMANINDA TEN RENGİNE DAYALI AYRIMCILIK
 
Ten rengine dayalı ayrımcılığın edebiyatta yansıtıldığı gibi gerçek yaşamda ırkçılıktan daha kötü olduğu düşünülür. Bu tür ayrımcılık insanların ten rengine dayalı olarak yapılır. Ten rengine göre ayrımcılıkta insanlar tenlerinin daha açık ve daha koyu olmalarına göre kategorize edilirler. Nispeten daha açık tenliler özgür bir iradeye sahip olarak kabul edilirkenkoyu tenliler çok fazla engele ve haksızlığa maruz kalırlar. Bu tarz ayrımcılık yeni bir kavram değildir ve kökeni çok eskilere, kölelik dönemine dayanır. Afrikalı Amerikalı bir yazar ve İnsan Hakları Hareketi aktivisti olarak Ralph Ellison insanları ten rengine göre değerlendiren insanlara karşı öfke duyar. Ellison’ınGörülmeyen Adam romanı bu türden ayrımcılıklara bir tepki olarak yazılmış ve koyu tenli insanların yetenek ve becerilerine dikkat çeker. Ten rengine dayalı ayrımcılığın sorunlarını gözler önüne sermek için görünme ve görünmezlik temaları yazar tarafından kasıtlı olarak seçilmiştir. Bu makale, yaşama ayna tutan ve edebiyatın önemli bir türü olan romandan somut örnekler vererek Ellison’ın ten rengine dayalı ayrımcılığı ne denli çarpıcı bir şekilde işlediğini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ralph Ellison, Ten rengine dayalı ayrımcılık, Afrikalı Amerikan, görünmezlikCOLOURISM IN RALPH ELLISON’S INVISIBLE MAN
 
Colourism is thought to be worse than racism in real life as reflected in literature in general. Such discrimination is based on the skin colour of human beings. Forcolourism, people are divided into lighter and darker skins. The lighter one has free will, but so many obstacles face the darker ones. Colourism is not a new concept, and its origin dates back to the slavery era. Ellison as a prominent African American novelist and writer of Civil Rights Movementis angry with those who evaluate people in view of their skin colour. Invisible Man was written by Ellison as a reaction to such discriminations and to draw attention to the capability of those with dark skin. The themes visibility and invisibility aredeliberately chosen by the novelist to depict the troubles of colourism. This paper studies how strikingly Ellison handles the issue of colourism giving concrete examples from the novel as a mirror held for the real life of oppressions.

Keywords: Ralph Ellison, Colourism, Afrikan American, visibility, invisibility.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn