Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1197
Toplam Ziyaret
: 816576

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 45  Alan: Sosyal Bilimler

Zehra ODABAŞI
RAHİP BERNARD DE CLAIRVAUX: HAYATI (1090-1153) ve II. HAÇLI SEFERİ'NDEKİ ROLÜ
 
XI. yüzyılın başlarına rastlayan Haçlı Seferleri, Avrupa'nın dinî motifleri ön plana çıkararak Anadolu ve Yakındoğu'yu siyasi ve ekonomik olarak ele geçirmek için planladığı bir harekettir. Haçlılar bu amacı gerçekleştirmek üzere ilk seferlerini 1096 yılında Anadolu üzerinden Kudüs'e yapmışlar ve sonunda Urfa ile Antakya'da iki Haçlı Kontluğu ile Kudüs'te ilk Haçlı Krallığını kurmuşlardır. İlk seferin başarıya ulaşması, Avrupa'da 1101 yılında yeni bir sefer hazırlığına sebep olmuş, ancak Anadolu'ya gelen bu ordunun Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Kılıç Arslan (1093-1107) ile Danişmendli Emirleri tarafından imha edilmesi, Haçlıların 1144 yılında Urfa'nın tekrar Musul Atabeyi İmâdeddin Zengi tarafından fethedilmesine kadar Anadolu'ya gelmelerine engel olmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Haçlı Kontluğunun kaybedilmesi, II. Haçlı Seferinin en önemli nedenlerinden biridir. Fransa Kralı VII. Louis, Papa'ya başvurarak Doğu Hıristiyanlığını güvence altına almak amacıyla düzenleyeceği bu seferin vaazı için Rahip Bernard de Clairvaux'yu görevlendirilmesini istemiştir. Bu çalışmanın konusunu Clairvaux Manastırı Başrahibi Rahip Bernard de Clairvaux ve onun II. Haçlı Seferi sırasındaki propagandası ve etkileri oluşturmaktadır

Anahtar Kelimeler: II. Haçlı Seferi, propaganda, Sistersiyen Tarikatı, Vézelay ToplantısıFATHER BERNARD DE CLAIRVAUX: HIS LIFE (1090-1153) AND CONTRIBUTIONS IN THE SECOND CRUSADE
 
The Crusades, which coincided with the beginning of the eleventh century, is a movement that had been planned by Europe in order to seize Anatolia and the Near East politically and economically by emphasizing religious motifs. The Crusaders made their first expedition to Jerusalem in 1096 in order to realize this purpose and finally they established the first Crusade Kingdom in Jerusalem with two Counties in Edessa (Urfa) and Antioch (Antakya). The success of the First Crusade had caused a preparation for a new Crusade at 1101, but the new army had been destroyed by Sultan İzzeddin Kılıç Arslan the First (1093-1107), the Sultan of the Turkish Seljuks and the Emirs of Danishmends in Anatolia. Thus, the Crusaders had been prevented from coming to Anatolia until 1144, when the Urfa reconquered by İmâdeddin Zengi, the Atabeg of Mosul. The Fall of the First Crusader County of Anatolia was one of the most important reasons of the Second Crusade. The King of France Louis the Seventh applied to the Pope and asked him to appoint Father Bernard de Clairvaux for the sermon of his campaign to secure Eastern Christianity. The subject of this study is Father Bernard de Clairvaux, who was the Abbot of the Monastery of Clairvaux and his propaganda and effects during the Second Crusade.

Keywords: Second Crusade, Propaganda, Order of Cistercians, Council of VézelayTam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn