Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 245
Toplam Ziyaret
: 1012982

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Fetullah Battal. ErdemAlp ÖZDEN, Şenol KILIÇASLAN
PSİKOLOJİK SERMAYE, DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÇALIŞANLARIN YARATICILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI
 
Daha önceden Dönüştürücü Liderlik ve Yaratıcılık üzerine çalışmalar yapılmıştır; ancak bu çalışmada YEM kullanılarak Psikolojik Sermayenin direk ve endirekt etkisi üzerinde, ilk defa Dönüştürücü Liderlik ve Yaratıcılık konuları incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı Psikolojik Sermayenin aracı etkisinin, Dönüştürücü Liderlik ve Yaratıcılık üzerindeki etkisini incelemek olmuştur. Araştırma 2013 yılında Gümüşhane Üniversitesinde (50) ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde (50) , Hakkâri Üniversitesinde (50), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (220) faaliyet gösteren akademisyen (301) üzerinde uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dönüştürücü Liderlik, Psikolojik Sermaye, Çalışanların Yaratıcılığı, Yapısal Eşitlik Modeli, Lisrel.PSYCHOLOGICAL CAPITAL, THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INVESTIGATION AND EMPLOYEES WITH CREATIVITY OF TRANSFORMATİONAL LEADERSHİP, THE STRUCTURAL EQUATİON MODELİNG
 
Previously worked on Transformational Leadership and Creativity is made; but direct psychological capital in this study using SEM and the indirect effect of Transformational Leadership and Creativity issues were examined for the first time. The aim of this study was the effect of Psychological Capital of the vehicle, was to examine the effect on Transformational Leadership and Creativity. Research in Gumushane University in 2013 (50) and Erzurum Ataturk University (50), Hakkâri University (50), in Van Centenary College (220) operating in academics (301) was applied on.

Keywords: Transformational Leadership, Psychological Capital and Creativity of Employees, Structural Equation Model, Lisrel.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn