Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 8
Toplam Ziyaret
: 1398351

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Arş. Gör.Talha ÇİÇEK
Postmodern Bir Anlatı Olan Bin Hüzünlü Haz’da Masal Unsurları
 
Masal yüzyıllar boyunca kuşaklar arası aktarımı sağlamış bir yapıya sahiptir. Eski ve asıl formları herhangi bir formel yapı ile başlayan masallar modern edebiyat çizgisinde, yapısal özellikleri bakımından geçmiş örneklerini pek yansıtmasa da içerik özellikleri olarak günümüzde varlığını korumaktadır. Farklı yazınsal türlerde masal özelliklerini görmek son derece olağandır. Her ne kadar farklı dönem ürünleri olsa da edebi ürünler birbirinden etkilenen ve birbirini besleyen bir özelliğe sahiptir. Folklorik ürünler arasında bulunan ve toplumsal zeminlerde ortak özellikler gösteren kültürel aktarım noktasında son derce önemli olan masallar birçok bilim adamı tarafından analiz edilmiştir. Masal yapısal ve biçimsel özelliklerine göre irdelenmiş faklı tasniflerle ortaya konulmuştur. Max Lüthi de masalları beş ilkeyle açıklamaktadır. Günümüzde modern eserlerin ötesinde görülen, bünyesinde pek çok anlatı ögesini barındıran postmodern anlatılarda da halk edebiyatı ürünlerinden izler görmek son derece mümkündür. Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü Haz isimli eseri postmodern çizgide olması ve masal unsurları içermesi bakımından dikkate alınması gereken bir eserdir. Bundan dolayı eser, Max Lüthi ilkeleri ve postmodern açıdan incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk Bilimi, Masal, Postmodern Anlatı.FAIRY TALE ELEMENTS IN “BİN HÜZÜNLÜ HAZ” THAT A POSTMODERN NARRATIVE
 
The tale has a structure that has provided intergenerational transmission for centuries. Although the old and The tale has a structure that has provided intergenerational transmission for centuries. Although the tales, whose old and original forms begin with any formal structure, don’t reflect their past examples much in terms of structural features in the line of modern literature; they preserve their existence in content features today. It is quite possible to see tales in different literary genres. No matter how different periodic products they are, literary products have a characteristic that is influenced by and nourishes each other. Among the folkloric products; the tales, which have common features on social grounds and are highly important in terms of cultural transmission, have been analyzed by many scientists. The tale has been examined according to its formal and structural characteristics, presented with various classifications. Max Lüthi also describes the tales in five principles. It is highly possible to see traces of folk literature products also in postmodern narratives, which are nowadays seen beyond modern artworks and contain a lot of narrative elements. The work of Bin Hüzünlü Haz by Hasan Ali Toptaş is a work which must be considered in terms of being in postmodern line and containing tales. Thus, the work has been examined with regards to Max Lüthi principles and postmodern point of view.

Keywords: Folklore, Tale, Postmodern Narrative.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn