Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3800
Toplam Ziyaret
: 3007710

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Seher Tezergil
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Son yıllarda araçları ve kurumları ile birlikte hızlı bir değişim göstermekte olan sermaye piyasalarının etkinliği ve verimliliği, dinamik yapısı ile finansal piyasaların önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Ayrıca uluslararası finansal piyasalarda yaşanan krizler ve/veya gelişmeler, yatırım ve portföy yönetimi konularının önemini bir kat daha arttırmıştır. Ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olup ayrıca yatırım danışmanlığı faaliyetinde de bulunabilen portföy yönetim şirketleri bu bağlamda söz konusu işlevleriyle sermaye piyasalarında gittikçe önem kazanan kuruluşlardır. Bu yaklaşım ekseninde çalışmada Türk finans sektöründe faaliyet gösteren portföy yönetim şirketleri merkeze konmuştur. Söz konusu portföy yönetim şirketlerinin finansal performanslarının Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gri İlişkisel Analiz karar sürecinde birden fazla kriter ve alternatifin eş anlı yer aldığı karar problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Çalışma 2014-2016 yılları arasında Türkiye’deki 50 portföy yönetim şirketini kapsamaktadır. Söz konusu şirketlere ait gelir gider tablolarından elde edilen üretimle ilgili değişkenler kullanılarak performans sıralamaları yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Portföy Yönetim Şirketleri, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Alma Yöntemleri, Gri İlişkisel AnalizEVALUATION OF PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANIES’ FINANCIAL PERFORMANCES WITH GRAY RELATIONAL ANALYSIS
 
In recent years, the efficiency and productivity of capital markets, which are rapidly changing with its instruments and institutions, have become one of the important elements of financial markets with its dynamic structure. Moreover, crises and / or developments in international financial markets have increased the importance of investment and portfolio management. The main activity is the establishment and management of funds and the portfolio management companies that can also be active in investment consultancy activities are institutions that gain importance in capital markets with their related functions in this context. Where the main activities of portfolio management companies are establishment and management of funds while they can be also active in investment consultancy, these institutions are gaining more importance in capital markets, with their related functions in this context. The aim of the study is to evaluate the financial performances of the portfolio management companies operating in the Turkish financial sector through the Gray Relational Analysis method. Performance rankings were made using the variables related to production obtained from the income and expenditure tables of 50 portfolio management companies in Turkey between 2014-2016 and the results were interpreted.

Keywords: Portfolio Management Companies, Financial Performance, Multi Criteria Decision Making Methods, Gray Relational AnalysisTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn