Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1650
Toplam Ziyaret
: 3308768

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER
POLİTİK MÜCADELEDE MEKAN OLGUSUNUN AŞIMI
 
Politik mücadele her şeyden önce bir mekana hakimiyet kurma mücadelesidir. Bu mekan, siyasetin alanına göre, yerel bir ölçeği tanımlayabileceği gibi merkezi yönetime hükmetme çabasında olduğu gibi tüm ülke sathını da ifade edebilir. Günümüz küresel politikalarında ise mekansal ölçek daha da büyümekte, uluslararası bir boyut kazanmaktadır. Politika kurucuların bu geniş alanı kapsayan hamleler yapabilmeleri iletişim teknolojileri ile kolaylaşmakla kalmamakta hem de etki gücü daha da yoğunlaşmaktadır. Politik mesajlar, özellikle kitle iletişim araçları vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine kolayca ulaşabilmekte ve toplum tarafından benimsenebilmektedir. Bu çalışmada; özellikle Afro-Avrasya coğrafyasındaki iletişim teknolojileri, otorite, propoganda ve yönetim teknikleri gibi politik çerçevede değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Politik Mücadele, Politik Alan, İletişim Toplumu, Yerel PolitikalarTHE OVERCOMİNG OF THE CONCEPT OF ENVİRONMENT IN POLİTİCAL STRUGGLES
 
Political struggle, before everything else, is a fight for dominance over an environment. This environment, depending on the space of the politics, can be anywhere from the effort to dominate central governance, to governing the space of the whole country. In today’s political climate, the environmental aspect of such struggles have grown and taken on an international dimension. For policy makers, being able to navigate and make moves in this ever-increasing space hinges on communication technologies, and this in turn increases their area of influence. Political massages especially by the help of massive media can reach all parts of the society and can be easily accepted. In this paper, communication technologies are evaluated in political contexts, such as authority, propoganda and management techniques in especially Afro-Eurasian geographies.

Keywords: Political Struggles, Political Area, Communication Technologies, Local PoliciesTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn