Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 181
Toplam Ziyaret
: 1012919

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.Dr.Burcu Turan Torun,Öğr.Gör.Dr.Emirhan Yenişehirlioğlu,Gizem Gözen,Avşin Ayhan
Otel Yöneticilerinin E-Turizm Algıları: TRB-1 ve TRB-2 Bölgesi Genelinde Bir Araştırma
 
E-ticaret hareketlilikleri günümüzde neredeyse bilinen tüm endüstri ve sektörlerde kendisine kullanım alanı bulabilmektedir. Turizm endüstrisi de bu endüstrilere dâhildir. Yapısı gereği emek yoğun bir endüstri olan turizm, özellikle pazarlama ve satış aşamalarında yoğun şekilde elektronik ortamdan faydalanabilmektedir. E-turizm tanım olarak hem turistik ürüne ulaşmak için kullanılan elektronik kanalları ifade etmekte hem de bir turistik çekiciliğin sanal ortamda tekrar yaratılarak turistlerin kullanımına sunmayı ifade etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin diğer bölgelerine kıyasla gelişme açısından kısmen problemli olan Trb-1 ve Trb-2 bölgelerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldız otellerin yöneticilerinin e-turizm algısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöneticilerin e-turizm faaliyetlerini desteklediği, çevre için olumlu bulduğu ancak bölgesel materyallerin e-turizme uygunlukları noktasında şüphelerinin olduğu tespit edilmiştir. Öne çıkan bir diğer unsurda, Trb-1 ve Trb-2 bölgelerinde turizmin gelişebilmesinin önündeki en büyük engel olarak kabul edebileceğimiz “güvenlik eksikliklerinin” e-turizm faaliyetleri tarafından kısmen ortadan kaldırılabileceği kanaatidir. Verilerin geneline bakıldığında bölgenin genel imajı hakkındaki yanlış izlenimlerin de e-turizm yardımıyla yok edilebileceği düşüncesi elde edilen bulgular arasındadır.

Anahtar Kelimeler:E-Tourism Perception of Hotel Executives: A Research Throughout TRB-1 & TRB-2 Regions
 
Nowadays, E-commerce dynamism can find use area for itself in all the common industries and sectors. These industries include tourism, as well. By its nature, tourism which needs a lot of effort can benefit from the electronic environment especially in the process of marketing and selling. E-tourism, as a definition, states both electronic canals which are used to reach to the touristic product and representing a tourist attraction to the tourists by creating it again in the virtual environment. In this research, E-tourism perceptions of administers of 4 and 5-star hotels which are active on partly problematic regions of Trb-1 and Trb-2 are tried to be determined. It is stated that administers have supported e-tourism activities and found it useful for the environment, however, they have had doubts in terms of convenience of local materials for e-tourism. One another important point is that “security deficiency” which is the biggest acceptable obstacle to place tourism in better position in the regions of Trb-1 and Trb-2 can be removed by e-tourism activities. Overall, it is among of the findings that incorrect impression about the general image of the region can be removed by e-tourism, as well.

Keywords:Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn