Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1530
Toplam Ziyaret
: 1398144

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Murat AKTAŞ
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ASKERİ DARBELER
 
Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri darbeleri ele alan bu çalışma, bu bağlamda ordu ve siyaset ilişkisini de incelemektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda ordunun siyaset üzerindeki etkisinin Tanzimat’tan itibaren veya Jön Türkler veya İttihat ve Terakki ile başladığı görüşü yaygın olarak kabul edilmektedir. Oysa Osmanlı İmparatorluğu’nda daha kuruluş yıllarından itibaren devletin yapılanmasında ve yönetiminde belirleyici rol oynayan ordu, bu rolünü İmparatorluğun yıkılışına kadar sürekli korumuştur. Birçok isyan ve darbe girişimine karışan yeniçeriler 1826’da tasfiye edilmesinin ardından bu kez modern ordu siyasete müdahalelerde bulunmuştur. Modernleşme girişimlerinin orduda başlaması nedeniyle, modern kültür ve eğitimle ilk buluşan kesim de yine askerler olmuştur. Bu durum onların toplumsal yapıyı şekillendiren öncü kesim olmasına olanak sağlamıştır. Böylece askerler, siyasal alanda kendilerine özgü disiplin, itaat ve hiyerarşik yapıya dayalı bir militarist modern kültür oluşturarak devlet yönetiminde etkili olmuşlardır. Aynı zamanda Osmanlı’da kurucu unsur ve yönetim değişikliklerinin liderleri de çoğu zaman askerler olmuştur. Askeri kontrol edecek bir mekanizmanın gelişmemesi nedeniyle Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak yönetimi ele geçiren yeniçerilerin geleneğini İttihat ve Terakki kadroları sürdürmüşlerdir. Bu çalışma yaygın bir görüş olan Osmanlı İmparatorluğu’nda ordunun siyaset üzerindeki etkisinin Tanzimatla, Jön Türkler veya İttihat ve Terakki ile başladığı yaklaşımlarını çürütmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, yeniçeriler, İttihat ve Terakki, Osmanlı’da ordu siyaset ilişkileri ve askeri darbeler.THE MILITARY COUPS IN THE OTTOMAN EMPIRE
 
This paper, which deals with the military coup in the Ottoman Empire, examines also the relationship between the army and politics. The idea that the influence of the army on politics in the Ottoman Empire started from the Tanzimat or with the Young Turks or the Union and Progress was widely accepted. However, the army had been playing a crucial role in the administration and political life of the Ottoman Empire since the beginning until the demise of the empire. Initially, the Janissaries interfered with the state administration and intervened in many rebellion and coup attempts, and finally in 1826 it was dissolved. Resulting from that the modernization movements began in the army; soldiers were also the first part of population to receive modern education and occidental culture. In this way, soldiers with modern knowledge had established a modern militaristic political system based on their own discipline and hierarchical structure that correlatively influenced the state administration. The lack of the development of a mechanism to control the military helped the Union and the Progress to maintain similar way with the Janissary tradition that took over the administrative power during late Ottoman reign. This study refutes the widespread view that the Ottomans’ influence on the politics of the army began with the Tanzimat, Young Turks or the Union and Progress.

Keywords: Ottoman Empire, janissaries, Committee of Union and Progress, military and politics in the Ottoman and military coup.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn