Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 660
Toplam Ziyaret
: 1397274

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Zeynep KİŞİ
ORHAN VELİ ŞİİRİNİN POETİK TUTUMU
 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki otuz yıllık siyasi, sosyal ve kültürel dönem oldukça karışık, hareketli geçen bir dönemdir. Eski şiiri savunan ve yeni şiire gönül vermiş sanatçıların yetiştiği bu dönemde “yeni şiirin” oluşumunda katkıları olan, yeni edebiyatın yüzünü farklı bir yöne çeviren hareketler, akımlar, sanatçılar bulunmaktadır. Bu dönem içinde sanatçılar farklı eğilimlere yönelmiştir. Bu eğilimlerden biride Orhan Veli ve arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’ın oluşturduğu Garip Hareketidir. Bu hareketin edebiyat dünyasına kazandırdıklarını ve getirdiği yenilikler düşünüldüğünde önemli bir dönemeç olduğu fikriyle hareketin mihenk taşlarından Orhan Veli’nin poetik tutumunu incelediğimiz çalışmada şairin sanat anlayışı ve şiirinin biçim özelliklerine değindik. Çalışmada Orhan Veli sanatındaki poetik alt yapıyı oluşturan “yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda” elde eden insanların zevkini işlemesi, yansıtması gerektiği fikri üzerine şiirlerindeki temalar üzerinde de durulmuştur. Orhan Veli devamlı kendini yenileyen, arayış içinde olan, kendine sunulanlarla yetinmeyen bir şairdir. Bu yüzden tek türlü şiir yazmamış, farklı biçimde şiirler yazmıştır. Şiirde çeşitli aşamalardan geçmiştir. “Durmadan aramış, kendini yenilemiş, kısa zamanda büyük bir şiir serüveni yaşamıştır. Yeni şiir açısından Türk Edebiyatına katkıları yadsınamaz. Orhan Veli’nin eski şiirle başlayıp yeni şiirle noktaladığı şiir serüveni ve bu serüvendeki geçtiği yollar poetikası üzerinden anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Orhan Veli, poetika, şiir.POETİC ATTİTUDE OF ORHAN VELİ POETRY
 
The thirty-year political, social and cultural period after the establishment of the Republic is a very complex and dynamic period. There are movements, currents and artists who contributed to the formation of "new poetry" and transformed the face of the new literature into a different direction in this period, in which the old poetry advocates and the new poetry volunteers grew up. During this period, the artists have tended to different tendencies. One of these trends is the Strange Movement of Orhan Veli and his friends Melih Cevdet and Oktay Rifat. We have been studying the poetic stance of Orhan Veli from the stalactites in the work of poetry understanding of art and poetry in the study of poetry in the study of this movement which is an important turning point when considering the innovations brought to the world of literature. The theme of his poetry also focused on the idea that Orhan Veli had to reflect the process of the pleasure of the people who obtained the poetic sub-structure of the art, "the end of a disciplinary contest of the right to live". Orhan Veli is a poet who constantly renews itself, is in search, not content with ones presented to him. So he did not write poetry in one form, he wrote poems in different ways. He passed through various stages in poetry. "He is constantly calling, self-defeating, in a short time a great poetry adventure. Contributions to Turkish literature in terms of new poetry can not be denied. The poetry adventure that Orhan Veli started with the old poem and pointed out with the new poem, and the paths that passed through this adventure were explained through poetics.

Keywords: Orhan Veli, poetics, poetry.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn