Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1541
Toplam Ziyaret
: 1398155

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Abdullah Oğrak,Şakir İşleyen,Ayfer Demir Erden
ÖRGÜTLERDE STRES YÖNETİMİ: ACİL SERVİS ÖRNEĞİ
 
Hastanelerin önemli girdilerinden olan sağlık çalışanlarını etkileyen, işgücü performanslarında değişikliklere sebep olan önemli faktörler arasında stres yer almaktadır. İşletmelerin başarısının doğrudan bağlı olduğu insan kaynaklarının performansı üzerinde stresin yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak; stres nedenlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması ile mümkün olabilecektir. Bu çalışma ile hastanelerde örgütsel strese neden olan faktörler ele alınarak, bunların sağlık çalışanlarının işgücü performansı üzerine etkilerinin incelenmesi ve çözüm yollarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamda sağlık çalışanlarında iş stresi ve etkilerini, sağlık hizmetlerine yansımalarını araştırmak ve buna yönelik çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Araştırma Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisinde çalışan sağlık personelinin çalışma birimlerinde gözlem, görüşme ve anket uygulanması yöntemleriyle yapılmıştır. Bu yöntemlerle hastanede çalışan personelin stres nedenleri araştırılmış çözüm yolları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stres, Stres Yönetimi, Hastanelerde Stres Yönetimi, İş Stresi, Stres nedenleri.STRESS MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS: EMERGENCY SERVICE EXAMINATION
 
Stress is the major factors that cause to affect and change performance of the health workers which are important inputs of the hospitals. Is directly connected to the success of businesses on the performance of human resources to eliminate the harmful effects of stress, stress causes and finding solutions will be possible. In this study, the factors that cause stress by taking organizational hospitals, they examine the effects on the performance of health workers and the labor force to investigate solutions. In my work, work stress and the effects of health care workers, health care and the implications for research aimed to propose solutions. Research, Van Regional Education and Research Hospital Emergency rooms health care staff working in units of observation, interview and questionnaire methods of implementation were made. This means the staff working in the hospital investigated the causes of stress and ways of solution.

Keywords: Stress, Stress Management, Stress Management in Hospitals, Job Stress, Stress causesTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn