Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 307
Toplam Ziyaret
: 3079194

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Araş. Gör. İmren Pınar DÜLGAR
PERSONEL REFORMUNUN YÖNTEMİ ÜZERİNE: MERCEK AÇISINI GENİŞLETMEK
 
Personel yönetiminin nasıllığına ilişkin normatif cevaplar sunan bir çerçeve belirlemek için öncelikle alandaki sorunların saptanması gerektiği düşünülmektedir. Saptanan sorunların tek tek reforma tâbi tutulmasıyla aşılacağı varsayımı üzerine kurulan bu düşünce, Türkiye’nin idari reform pratiğinde de somutlaşmıştır. Ancak bu, sorunları teknik boyuta indirgeme riskini beraberinde getirdiği gibi resmin bütününü görmeye engel oluşturmaktadır. Çünkü bir yandan personel yönetimini devlet mekanizmasından ayrı işleyen bir makine algılamaya diğer yandan personel sisteminin kendi içerisinde yer alan unsurların birbiriyle olan ilişkisini gözden kaçırmaya sebep olmaktadır. Çalışmada reformların yöntemi tartışılmakta, personel sisteminin tikel reformlar üzerinden değil -tarihsel ve diğer reform alanları bağlamında- kapsayıcı şekilde incelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Personel, Reform, Tarihsellik, Parça, Bütün.On the Method of Personnel Reform: To Broaden Angle of Lens
 
Primarily it is thought to be determined a frame that represents normative answers about how personnel system should be. The assumption that based on determined problems are reformed particularly is also practiced administrative reform of Turkey. But this view takes the risks for reducing to technic dimension of problems. In addition to this, it prevents to see all of the frame. Because it provides to see as if the state is a machine works apart and overlook relations of elements each other in personnel system itself. In the study it is argued the method of reforms and it is suggested to examine –historical and in the other reform field context- by compherensive way, not studying reforms partly.

Keywords: Personnel, Reform, Historical, Part, All.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn