Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 708
Toplam Ziyaret
: 3180241

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -7  Alan: Sosyal Bilimler

Abdülkadir ÖZDEMİR
Okuryazarlık ve Kentsel Nüfus Oranlarının Geçersiz Oylar ve Seçimlere Katılım Oranları Üzerindeki Etkileri: Son On Seçim için Van İli Üzerine Bir İnceleme
 
Siyasal katılım ve geçersiz oy oranları, seçim sonuçları üzerinde etkilidir. Seçmenlerin siyasi tercihlerinde yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, siyasi ideoloji, gelir düzeyi, aile, ikametgah gibi faktörler etkili olmaktadır. Seçimlere katılım ve geçersiz oy oranları ise siyasal tercih değil, siyasal davranış ve siyasal bilinç konusudur. Seçmenler bazen farkında olmadan, bazen de bilerek ve isteyerek oylarını geçersiz hale getirebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı okuryazarlık oranlarının ve kentsel nüfus oranlarının seçimlere katılım ve geçersiz oylar üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Van ili örneği üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ihtiyaç duyulan veriler Türkiye İstatistik Kurumu resmi internet sayfasından elde edilmiş ve Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında yapılan seçimler ve referandumlar dikkate alınmıştır. Çalışmada Türkiye genelindeki ve Van’daki seçmenlerin okuryazarlık oranları, seçimlere katılımları ve geçersiz oyları hesaplanmış, Van ilindeki seçmenler kırsal ve kentsel yaşam alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Van’daki seçmenlerin, seçim yıllarına göre okuryazarlık oranları, siyasal katılımları ve geçersiz oyları Türkiye ortalamaları ile karşılaştırılmış ve çalışmanın sonunda okuryazarlık ve kentsel nüfus oranlarının artmasının siyasal katılım ve geçersiz oylar üzerinde etkili olup olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Van’da siyasal hayat, siyaset sosyolojisi, seçmen davranışları, okuryazarlık, kırdan kente göç.The Impact of Literacy and Urban Population Rate on Invalid Ballots and Elections Participation Rate: A Review on Van Province for the Last Ten Elections
 
Political participation and the rate of invalid ballots in influence election results. Factors such as age, gender, education level, political ideology, income level, family, and place of residence affect voters’ political preferences. However, the level of elections participation and the rate of invalid ballots are not related to political preferences, but rather political behaviour and political consciousness. Voters cast invalid votes, sometimes unconsciously and sometimes knowingly and willingly. This study aims to determine whether the literacy and urban population rates have an impact on elections participation and the rate of invalid ballots. To explore the relationship, a study was conducted in Van, Turkey. In this study, the data obtained from the official website of the Turkish Statistical Institute was utilized and the results of the elections and referendums that were held in Turkey between 2010 and 2020 were examined. In this study, literacy, elections participation and invalid ballot rates both across Turkey and in Van province were calculated and the voter base in Van province was categorized as rural and urban. The rates of literacy, political participation, and invalid ballots in Van province by years when elections were held were compared to the general average in Turkey to determine whether the literacy rate and the rate of urban population growth affect the rates of political participation and invalid voting.

Keywords: Political life in Van, political sociology, voter behaviour, literacy, rural to urban migration.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn