Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 453
Toplam Ziyaret
: 3317984

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Fuat TANHAN, Ümmhan YILMAZ
Öğrencilerin Kariyer Seçimlerinde Aile ve Sosyal Medyanın Etkisinin İncelenmesi (Bir Odak Grup Çalışması)
 
Bu çalışmanın amacı, 12. sınıf öğrencilerinin kariyer seçimlerinde aile ve sosyal medyanın etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışma tekniğine uygun tasarlanmıştır. Odak grup görüşmeleri, izin veren ve ürkütücü olmayan bir ortamda belli bir konuya ilişkin algıları öğrenmek, amacı ile dikkatlice planlanmış tartışmalardır. Bu araştırma Van İlinin Edremit İlçesindeki 12.sınıf 10 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Katılımcılar yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik, kültürel özellikler gibi özellikleri dikkate alınarak basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcı araştırma hakkında kendilerinin bilgilendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kariyer seçimi yaparken ailelerin hayalindeki mesleklere yönlendirildikleri gözlemlenmiştir. Öğrencilerin kariyer seçimi kararlarında etkili olan faktörler sırasıyla; ailenin hayalindeki meslek, ailenin eğitim düzeyi, sosyal medya ve anne-babanın mesleği olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin kararlarını verirken aileden özellikle babanın kararları etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer seçimi, karar verme, aile, sosyal medya, nitel araştırmaThe examination of the effects of family and social media on students' career choices (a focus group work)
 
The aim this study is to identify the effect of family and social media on career choice. In accordance with this purpose, the study is designed in focus group among the qualitative research methods. Focus group discussions are carefully planned discussions with the aim of learning perceptions of a particular subject in a non-frightening environment. This study is carried out with the participation of ten 12th students in Edremit district of Van province. Participants are selected by simple random sampling method by taking in the account of their age, gender, socio-economic and cultural characteristics. The participant was informed about the research. As a result of the research, it was observed that most of the students were directed to the professions in their family’s dreams while they are choosing career. The factors that affect career choice decisions are respectively: the profession in family’s dream, eductaional level of the family, social media and profession of the parents. It was seen that decisions of the family, especially father, were effective while the students are deciding.

Keywords: Career choice,to decide,family,social media, Qualitative researchTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn