Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 606
Toplam Ziyaret
: 1245511

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. M. Raşit AKPINAR
Nübüvvetin Sınırları ve Hz. Peygamber’in Rüyada Görülmesinin Teşrî’ Değeri
 
Bu çalışma, tarih boyunca bazı ekollerin, ideolojilerini Hz. Muhammed’in şahsında son bulan nübüvvet müessesesi ile ilişkilendirerek temellendirme çabalarının İslam hukuk ilminin esasları çerçevesinde geçersizliğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çabalar arasında en bilineni, insanlık tarihinde Allah’tan son vahyi alan Hz. Peygamber ile, vefatından sonra rüya yolu ile irtibat kurma iddialarıdır. Makalede, fıkıh âlimlerinin Hz. Peygamber’in henüz hayatta iken işlediği fiilleri bile, bağlayıcılık değeri açısından çeşitli tasnif ve taksimler altında büyük bir titizlikle incelemesine atıfta bulunularak, rüyada Hz. Peygamber’den işitildiği iddia edilen söz ve buyrukların teşrî’e esas teşkil etmeyeceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüya ile amel, rüyanın bağlayıcılığı, Peygamber’in tasarrufları, nübüvvetLimits of Prophecy and Legislative Value for Have Dreamt of Muhammed
 
This study aims at invalidate the efforts to justiify of some trends and schools their ideologies throughout the history by associating the Prophecy that has ended with Hz. Muhammad, within the Islamic law methodology. The invalidity of allegation of communicating with the last prophet Hz. Muhammad through dreams was tried to be proved by the views of Islamic lawyers. In addition, by reference the examining of law scholars with great care even the actions in terms of binding value that the Prophet did when he was still alive, it is emphasized thad the promises and commands which are alleged to have been heard from the Prophet in the dream will not be the basis for Islamic legislation.

Keywords: Act in the direction of dream, binding of dreams, the prophetic conducts, prophecyTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn