Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 103
Toplam Ziyaret
: 3311217

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Selma BAŞ
NEZİHE MERİÇ'İN ÖYKÜLERİNDE 12 MART DÖNEMİ VE YANSIMALARI
 
Nezihe Meriç, 1945 sonrasında yazdığı öyküleriyle öne çıkan ve kendinden sonraki yazarları da etkileyen öncü isimlerden biridir. İlk öykülerinde daha çok kadınların varoluşsal bunalımlarına ağırlık veren Meriç, toplumsal-siyasal değişimlerin kendisini hissettirdiği dönemlerde yazarın da toplumu değiştirici, aydınlatıcı bir misyon üstlenmesi gerektiğini savunur ve yüzünü topluma döner. Yazar, Dumanaltı (1979) ve Bir Kara Derin Kuyu (1989) adlı eserlerinde baskının, tutuklamaların, korku ve işkencenin, toplumsal sancıların, kültürel yozlaşmaların, ideolojik çatışmaların hâkim olduğu 12 Mart dönemini panoramik bir şekilde ele alır. Nezihe Meriç, 12 Mart dönemine ideolojik bir bakışla yaklaşmaması yönüyle Türk edebiyatında farklı bir yerde durur. Bu bildiride toplum-edebiyat ilişkisi bağlamında Nezihe Meriç’in öykülerinde 12 Mart dönemini nasıl işlediği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nezihe Meriç, Dumanaltı, Bir Kara Derin Kuyu,12 Mart12TH MARCH PERIOD AND IT’S REFLACTIONS IN NEZİHE MERİǒS STORIES
 
Nezihe Meriç is one of thepioneerauthorwith her storieswrittenafter 1945s andreflectedtheauthorscameafter her. Meriç; whogiveimportancetowomens’ existentialcrisis in her firststories, alsodefendsthatauthorsshouldundertake an enlightening role tochangethesociety in theperiods taht socialandpoliticalchangesoccursandturns her facetothesociety.In her worksDumanaltı (1979) andBir Kara Derin Kuyu (1989) shepanoramicallyhendlesthe 12th Marchperiod in whichcompulsion, arrests, fear, torment, socialpains, culturaldegenerationandideologicalconflictsdominates Nezihe Meriç stands in a differentplace in theTurkishLiteraturebecauseshedoesn’thandlethe 12th Marcperiod in an ideologicalpoint of view. Inthisreportwewillemphasize how Nezihe Meriç handlesthe 12th Marchperiod in thecontext of society-literaturerelationship.

Keywords: Nezihe Meriç, Dumanaltı, Bir Kara Derin Kuyu, 12th MarchTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn