Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 174
Toplam Ziyaret
: 1012912

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Zehra YILMAZ
Neoliberal Küreselleşmenin Melez İzdüşümleri: İslamcı Feminizm
 
Bu makalede İslamcı feminizm ve neoliberal küreselleşme arasındaki ilişki tartışmaya açılmıştır. Bu çerçevede İslamcı feminizmin hangi bağlamlarda neoliberal küreselleşmeye eklemlendiği ve hangi bağlamlarda neoliberal küreselleşmeye direndiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu tartışmanın, eksenini belirleyebilmek için de hem uluslararası faaliyet gösteren İslamcı feminist kadınların hem de bunun yerel bir yansıması olarak Türkiye’deki İslamcı kadınların gündemlerine odaklanılmıştır. Küresel konuların yereli belirleme potansiyeli ve küresel-yerel gerilimi bu iki eksen temel alınarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, İslamcı feminizm, Melezlik.Hybrit Projections of Neoliberal Globalization: Islamist Feminism
 
In this article, the relationship between Islamist feminism and globalization has been opened to discussion. In this frame, it has been aimed to explain in which cases Islamist feminism has become part of neoliberal globalization and in which cases it has resisted neoliberal globalization. In order to determine the axis of discussion, both international Islamist women agenda and Turkish Islamist women agenda as a local reflection of international one have been the focus of this article. The potential of global issues determining local issues and the tension between global and local have been discussed based upon these two axes.

Keywords: Globalization, Islamist Feminism, HybridityTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn