Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 430
Toplam Ziyaret
: 3317961

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Rahşan Fatma Akgül
Nazi Almanya'sı Örneğinde Propaganda Afişleri
 
Sanat yoluyla kültür yaşantısını ve beğeniyi otokratik bir denetim altında merkezileştirilme süreci, tüm totaliter rejimlerin kültür politikasını oluşturur. Egemen ideoloji yalnızca siyasal hedeflerinin topluma benimsetilmesi için sanat yoluyla propagandasını yapmaz; aynı zamanda sanatın başıboş özgürlüğünün de önüne geçilmesi gerekçesiyle, uyulması gereken estetik ölçütlerin dayatmasını sağlar. 1933 yılında Hitler’in Dresden’ de düzenlediği “Dejenere Sanat” (Entartete Kunst) sergileri estetik bir ölçüt dayatma girişiminin ülkenin kültür politikasına dönüşmesine bir örnektir. 1930’lardan başlayarak makalenin konusu olan Nazi Dönemi afiş örneklerinin büyük bir bölümü, egemen ideolojinin siparişi olarak ele alınabilir. Art and Power: Europe Under the Dictators (Sanat ve Güç: Diktatörler altındaki Avrupa) adlı sergi, Nasyonal Sosyalist ürünlerin önemli bir kısmını günümüz izleyicisinin tarih birikimine sunmuştur. Söz konusu sergi 1995-1996 tarihleri arasında sergilendiğinde, özellikle İkinci Dünya Savaşı’na tanıklık etmiş izleyici kitlesi başta olmak üzere; Nazi propaganda afişlerinin, teslimiyeti tekellerine almayı başarmak için sanatı nasıl aracı olarak kullandıklarını, bir kez daha belleklerde canlandırarak gözler önüne sermiştir.

Anahtar Kelimeler: Nazi afişi, Grafik Tasarım, Propaganda Afişleri.Propaganda Posters in Example of Nazi Germany
 
Centralization of cultural experience and taste by use of art under an autocratical supervision constitutes the cultural politics of all totalitarian regimes. To impose its political goals, dominant ideology does not only make propaganda by exploiting art but also - and with the justification of restraining the stray art – insists the aesthetical criterion. Hitler, in 1933, staged an exhibition at Dresden called Degenerate Art (Entartete Kunst): a solid example on how enforcement of aesthetical criterion transformed into the cultural politics of a nation. Starting from 1930s, most of these Nazi Posters which are subjects to this article can be regarded as the orders of the dominant ideology. The exhibition called “Art and Power: Europe Under the Dictators” presents an important part of Nazi products to the historical repertoire of today’s viewers. When staged between 1995-1996, this exhibition unrolled -by reviving the memories of the viewers especially who witnessed the second world war- how Nazi propaganda posters once utilized the art to monopolize the submission.

Keywords: Nazi poster, Graphic Design, Propaganda PostersTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn