Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1524
Toplam Ziyaret
: 1398138

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

MURAT KARA
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
 
Ön lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslek elemanı olarak çalışmakta olup, çalıştığı veya çalışacağı kurumlarda birçok mesleki becerilere sahip olması gerekmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları yetiştirdikleri meslek elemanları ile bu amaca önemli ölçüde hizmet etmektedirler. Piyasaların gelişimi, finansal işlemlere ait hukuki mevzuatın artması, parasal işlemlerin daha da karmaşık hale gelmesi ve birçok teknolojik yenilik muhasebecilik mesleğini günümüzde çok önemli bir konuma getirmiştir. Mesleğin öneminin artışı daha nitelikli ve eğitimli muhasebe meslek elemanı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olacak olan öğrencilerin eğitim öğretim boyunca teorik olarak sahip olması gereken mesleki beceriler ile staj boyunca kazandığı mesleki yeterlilik seviyesini tespit etmeye yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, StajA STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE PROFESSIONAL SKILLS OF ACCOUNTING AND TAX PRACTICE PROGRAM STUDENTS: A CASE OF VACUUM VOCATIONAL SCHOOL
 
The graduates of associate degree programs work as members of proffession in private sector and publıc sector and they need to have profeesional qualifications.Accounting and Tax applications programs servet his purpose with a lot of qualified members of proffesion.The development of markets,the increase in legal procedures in financial processes,complexity of monetary processes and al ot of technological innovations have made the proffession of accounting very important.The increase in importance of this proffesion brings the need of qualified and well-educated members. This research aims to determine the proffesional qualifications that the students of Accounting and Tax Applications programs need to have and the abilities they have gained during the intership.

Keywords: Accounting,TrainingTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn