Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 64
Toplam Ziyaret
: 773683

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Ülvi BABAYEV
Mübariz Ören’in Beyaz Bulutlar Romanında Post-yapısal Fonksiyon ve Gölge Arketipi
 
Bu makalede çağdaş Azerbaycan edebiyatının temsilcisi Mübariz Ören’in Beyaz Bulutlar romanında post-yapısal fonksiyon ve gölge arketipi inceleniyor. Post-yapısalcılık ve gölge arketipi kavramları hakkında bilgi verildikten sonra Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault ve Jacques Lacan gibi post-yapısalcıların görüş ve tezlerinin Beyaz Bulutlar romanında nasıl ve hangi şekilde kullanıldığı gösteriliyor. Karl Gustav Jung’ın arketiplerle ilgili düşünceleri ve onun Beyaz Bulutlar eserindeki yansımaları makalenin konusunu açıklığa kavuşturuyor. Gölge arketipi özellikle romanın temel karakterleri baba ve oğulun yaşamındaki yansıması ve tekrarlanması dikkat çeker. Bu çalışmanın yeniliği post-yapısal nitelikler ve gölge arketipine yeni bakış açısı kazandırması ve bu kavramların yeni formatta araştırılmasıdır. Otto Weininger’in Cinsiyet ve Karakter ve Hermann Broch’un sistemli edebiyata dair tezlerinin modern romanda ampirik anlamı ele alınıyor. Romanın kahramanları baba ve oğul günah kompleksinden sıkıntı çekiyor. Antik yunan tiyatro yazarı Sofokles’in "Kral Edip" tragedyasında yansıyan inses olayı Beyaz bulutlar romanında modern hayata dönüşüm edilir. Roman Marcel Prust'un Sodom ve Gomorra, Max Frisch'in Homo Faber eserleri ile de metnlerarası ilişkiye giriyor. Beyaz bulutlar romanı dünya edebiyatının önemli yapıtları ile karşılaştırmalı olarak analiz ediliyor. Karşılaştırmalı analiz metodu makalede daha somut ve net sonuç elde etmeye hizmet ediyor. Sonuç olarak makale bilimsel ve edebi kanatlarla bitiyor.

Anahtar Kelimeler: Post-yapısalcılık, Henid, Gölge arketipi, Mübariz Ören, Beyaz Bulutlar.Post-structural function and
 
In this article, post-structural function and "shading archetype” in the novel “White clouds” by the representative of contemporary Azerbaijan literature - Mubariz Oren are investigated and analysed. Firstly, information is given about the notions of post-structuralism and "shading archetype”. Afterwards, appliance way of the theoretical-practical approaches and theses of post-structuralists such as Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault və Jak Lakan are applied in the novel “White clouds” is identified. Especially, representation and duplication of shading archetype in the life of heros of the novel - father and his son attracts attention. The novelty of the article is that post-structural characteristics and shading archetype is totally investigated in different context. The theses of Otto Weininger in “Gender and character” and Herman Brox related to systematic literature meaning an experimental nature in a contemporary novel is systematized. The characters in the novel, father and son suffer from sin complex. Incest occurrence reflected in the drama of antique Greek playwright Sophocles' "King Oedipus" is transformed into modern life in the novel “White clouds” . The novel makes an intertextual connection with "Sodom ve Gomorrah" by Marcel Prust and "Homo Faber" by Max Frisch as well. The novel “White clouds” is comparatively analyzed with the important texts of world literature. Comparative analysis method serves as a pathway to get more comprehensive and clear result. The article ends with scientific and artistic opinions.

Keywords: Post-structuralism, henid, shading archetype, Mubariz Oren, White cloudsTam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn