Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 183
Toplam Ziyaret
: 3079070

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN
M.Ö 2000’DE ANADOLU’DA KUMAŞ ÜRETİMİ (ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA)
 
İlkel insanlar önce beslenmek için avladıkları hayvan postlarının parçalarını bedenine göre, birbirlerine birleştirdiler. Daha iyisine ulaşmak isteyen insanoğlu zamanla çeşitli bitkileri bükerek sicim haline getirmişlerdir. Bununla da yetinmeyip ipliği keşfetmiş arkasından da kumaşı dokumaya başlamıştır. Arkeolojik buluntular içinde yapısı gereği çabuk bozulan ürünler arasında önce tekstil ürünleri, sonra sırasıyla hasır, sicim, deri, ahşap üretimleri yer almaktadır. Prehistorik dönemlere ait Dünya’nın çeşitli yerlerinde dokumacılıkta kullanılan, taş, kemik, pişmiş toprak vb. malzemelerden yapılan ağırşaklar, dokuma tezgâh ağırlıkları, makaralar, taraklar, mekikler gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu aletlerin dokumacılıkta kullanıldığını ve kullanım yöntemleri genellikle günümüzde kullanılmakta olan benzer malzemeler ile karşılaştırma yoluna gidilerek saptanmaktadır. Dokumacılığın o bölgelerde yapıldığı dokuma üretiminde kullanılan araç-gereçlerin ele geçmesinden anlaşılmaktadır. Dokumacılığın en önemli yayılma merkezleri Mezopotamya, Mısır, Babil Asur ve Anadolu’dur. Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda dokumacılığın M.Ö.7.binden beri yapıla geldiği ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. Bu çalışmada M.Ö. 2. bin Anadolu’sun da ki tekstil arkeolojik veriler den yararlanılarak anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağırşak, Anadolu’da Orta Tunç Çağı, Dokuma, Kumaş, Tezgâh Ağırlığı.FABRIC PRODUCTION IN ANATOLIA BC 2000 (IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL FINDINGS)
 
Primitive people have combined the leathers of the animals which they hunt for food purposes according to their bodies. In time, human beings wanted to improve, so they bent different plants to create strings. Moreover, they used threads to create fabric. Due to the nature of archaeological finds of perishable products, textile products before, followed by straw, twine, leather, wood production is located. Belonging to the prehistoric era in various parts of the world is used in weaving, stone, bone, the spindle whorls made from materials such as terracotta, weaving looms weight, rollers, combs, shuttles are unearthed. This is the use of tools and methods that are used in the weaving path is usually detected by going to compare with similar materials are being used today. Weaving the fabric used in the production is done in that area of the tools it can be understood from the capture. Weaving the most important centers spread Mesopotamia, Egypt, Babylon, Assyria and Anatolia. With the diggings took place in Anatolia, it has been seen that weaving started B.C. 7000 and even earlier. In this work, textile in Anatolia B.C. 2000 has been explained by using the archeological findings.

Keywords: Middle Bronze Age, Weaving, Fabric, Spindle Whorl, Loom weight.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn