Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1564
Toplam Ziyaret
: 3308682

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Gülşen KAHRAMAN
MİMARİ DUVAR YÜZEYİ SERAMİK ÇALIŞMALARINDA ATİLLA GALATALI’NIN YERİ
 
Seramik sanatı çağlar boyunca kullanım alanı bulmuş, aynı zamanda süslemede de etkili olmuş, başarılı bir sanat dalı olarak gelişme göstermiştir. Mimari Duvar yüzeyindeki seramik tasarımlarla yüzey üzerinde estetik ve sanatsal yönden çok başarılı çalışmalar yapılmıştır. Kendine tarz oluşturarak ürünler veren sanatçılardan biride Atilla Galatalıdır. Üslubunu tarihsel sürecin ve çağdaş verilerin birlikte oluşturduğunu, tamamladığını belirtmektedir. Bu çalışmanın amacı çağdaş Türk sanatçısı olan Atilla Galatalı hakkında bilgi vererek, duvar yüzeylerine yaptığı seramik duvar pano örneklerini sanatsal açıdan değerlendirerek anlatmaktır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Pano, Seramik Duvar Panosu.THE PLACE OF ATİLLA GALATALI IN THE CERAMİC WALL PANELS
 
Ceramic art has found usage area for ages, developed as a successful art branch also effective in adornment at the same time. Design of the architectural ceramic have made very successful works in aesthetic and artistic direction on the wall surface. One of the artists who create products by creating their own style is Atilla Galatalı. He notes that style is formed and completed by historical process and contemporary data.The aim of this study is is to tell about the contemporary Turkish artist Atilla Galatalı and to explain the ceramic wall panel samples made on the wall surfaces by artistic evaluation.

Keywords: Ceramic, Panel, Ceramic Wall PanelsTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn