Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 501
Toplam Ziyaret
: 1617107

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Ferit YÜCEBAŞ, Abdurrahman YALÇINKAYA
Millî Mücadele Dönemi İşgal Hareketleri ve Dış Politikasının Vakit Gazetesindeki Yansımaları (16 Mayıs 1919-20 Kasım 1922)
 
Vakit gazetesi, Türk siyasi hayatında bir dönüm noktası olan Millî Mücadele ile ilgili haber ve yazıları millî bir duruşla okuyucularına aktaran gazeteler arasında yer almıştır. Bu dönemde faaliyetlerini yürüten gazetelerin birçoğu başkent İstanbul’da çıkmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da Millî Mücadele hazırlıklarına başlaması üzerine İstanbul basını, Millî Mücadele’ye taraftar ve karşı olanlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Milli Mücadele yanlısı olup İstanbul’da zor şartlar altında faaliyet gösteren gazetelerden biri olan Vakit’in haber ve yazılarının önemi oldukça fazladır. Özellikle İstanbul’da Millî Mücadele yönünde kamuoyu oluşturarak önemli bir sorumluluğu yerine getiren Vakit gazetesi, dönemin gelişmeleri ile yakından ilgilenmiş ve bunları haber yaparak okuyucularıyla paylaşmıştır. Vakit gazetesi işgal hareketlerini tepkiyle karşılamış ve İtilaf Devletleri tarafından zorla kabul ettirilmek istenen Sevr Antlaşması’nı tenkit eden haberler vermiştir. Hatta antlaşmanın imzalandığı günü millî matem günü ilan ederek Türk’ün kendi eliyle kendi ölüm fermanını imzaladığını belirtmiştir. Bu çalışmada Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan ayrılarak Millî Mücadele’yi başlattığı tarihten TBMM’nin Lozan Konferansı’na davet edildiği tarihe kadar devam eden süreç Vakit gazetesi ekseninde ele alınmıştır. Bu süreçte işgal hareketleri ve dönemin dış politikasının Vakit gazetesine yansımaları analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Vakit gazetesi, Millî Mücadele, Mustafa Kemal Paşa.National Struggle Period Occupation Movements and the Reflections of Foreign Policy in the Vakit Newspaper (16th May 1919-20th November 1922)
 
Vakit newspaper is among the newspapers that convey the news and articles about National Struggle, which is a turning point in Turkish political life, to its readers with a national stance. Many of the newspapers operating in this period were published in the capital Istanbul. When Mustafa Kemal Pasha started preparations for the National Struggle in Anatolia, the Istanbul press was divided into two as supporters and opponents of the National Struggle. The news and articles of Vakit, which is a pro-National Struggle and one of the newspapers operating in Istanbul under difficult conditions, are very important. Vakit newspaper, which fulfills an important responsibility especially by creating public opinion in the direction of the National Struggle in Istanbul, was closely interested in the developments of the period and shared them with its readers by making news. Vakit newspaper reacted to the occupation movements and gave news that criticized the Treaty of Sèvres, which was forced to be accepted by the Entente States. He even declared that the signing of the treaty was the national mourning day and that he stated that Turks signed his own death warrant with his own hands. In this study, the period that continued from the date when Mustafa Kemal Pasha left Istanbul and started the National Struggle to the Parliament's Lausanne Conference was handled by the Vakit newspaper axis. In this process, the occupation movements and the reflections of the foreign policy of the period on the Vakit newspaper were analyzed.

Keywords: Foreign Policy, Vakit Newspaper, National Struggle, Mustafa Kemal Pasha.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn