Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 39
Toplam Ziyaret
: 3311153

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Selin GENÇTÜRK, Yücel ÖZTÜRKOĞLU
Meslek Yüksekokulunda Yenilikçi Bir Ders Yöntemi Önerisinin Öğrenci Katılım Boyutlarına Etkisinin İncelenmesi
 
Yükseköğretimin temel amacı, farklı meslek dallarına yönelik nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Ancak, Meslek Yüksekokulları, üniversitelerin dört yıllık fakülte ve yüksekokullarından farklı olarak sadece iki yıllık bir eğitim-öğretim süresi ile öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak mesleki ve teknik eğitim kazandırmakla yükümlüdür. Bu yüzden Meslek Yükskeokullarında yer alan ders içerikleri ile ders işleyiş tarzlarının klasik derslerden daha farklı olması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Meslek Yüksekokulları özelinde öğrencilerin mezuniyet için aldıkları Mesleki Gelişim Etkinliği adlı dersin içerik ve formatının değişmesi ile öğrencilerin aktif, duygusal, bilişsel ve davranışsal katılım boyutlarının her biri ayrı ayrı ele alınarak, dersin yeni içerik ve işleyişinin yenilikçi bir ders yöntemine etkisi araştırılacaktır. Sözkonusu ders, geleneksel eğitim anlayışından (öğretmen-ders-ödev) çıkartırıp, öğrencinin aktif olarak her hafta dersde yer aldığı farklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Dersin yenilik sürecinin şekillenmesinde ve değerlendirilmesinde odak grup çalışması yapılmıştır. Tüm öğrenci katılım boyutları yenilik sürecinde incelendiğinde en yüksek oranda sırasıyla davranışsal katılım sonrasında duygusal katılım, daha sonra aktif katılım ve en son olarak ise bilişsel katılım gösterdikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci katılımı, aktif katılım, duygusal katılım, bilişsel katılım, davranışsal katılım, meslek yüksekokuluObservation of the Effect of an Innovative Course Method Proposal on Student Engagement Dimensions in Vocational School
 
The main aim of higher education is to train qualified workforce for different occupations. However, unlike the four-year faculties and colleges of the universities, Vocational Schools are obliged to provide vocational and technical education to the students in both theoretical and practical terms with a two-year education period. Therefore, the course contents and course styles of the Vocational Schools should be different from the classical courses. The main aim of this study is to change the content and format of the course called Vocational Professional Development Activity that students take for graduation in the Vocational Schools, and to examine each of the active, emotional, cognitive and behavioral participation dimensions of the students separately and to investigate the effect of the course on an innovative course method. This course was removed from the traditional understanding of education (teacher-lesson-homework) and transformed into a different structure in which the student actively takes part in the course each week. Focus group work has been done in shaping and evaluating the innovation process of the course. When all student participation dimensions were analyzed in the innovation process, it was found that they showed the highest rate of emotional participation after behavioral participation, then active participation and finally cognitive participation.

Keywords: Engagement, agentic engagement, emotional engagement, cognitive engagement, behavioral engagement, vocational schoolTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn