Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 208
Toplam Ziyaret
: 3311322

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Şinasi Öztürk
MARX’IN YABANCILAŞMA KAVRAMLAŞTIRMASI
 
Bu yazının yabancılaşma kavramını Marx’ın 1844 El Yazmaları’nda kullandığı şekli ile incelemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır. Marx yabancılaşma kavramını kapitalizmin eleştirişindin bir parçası olarak kullanmaktadır. Bu boyutu ile yabancılaşma kavaramı Marx’ın daha geniş anlamda kapitalist üretim biçiminin incelenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle yabancılaşma kavramını, Marx’ın kullandığı şekli ile, daha geniş toplumsal boyutundan ve emek süreci, iş bölümü, üretim biçimi, insan doğası, kapitalizm, mülkiyet ilişkileri ve sınıf çatışması gibi kavramlardan ayrı düşünmek imkânsızdır. Bu nedenle yazıda bahsi geçen kavramlara yabancılaşma kavramını daha anlaşılır kılmak için sık sık değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Marx, emek süreciMARX’S CONCEPTION OF ALIENATION
 
The purpose of this paper is to discuss and evaluate the alienation concept as Marx used in Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. Marx’s alienation conception is part of his critic of capitalism. In this sense this concept has close connections to Marx wider studies of capitalist mode of production. Therefore, it is impossible to examine Marx’s theory of alienation from his wider sociological discussion of other phenomenon such as labor process, division of labor, mode of production, human nature, capitalism, private property relations, and class conflict. Thus, I will include these aspects of Marx’s works frequently to make the subject clearer.

Keywords: Alienation, Marx, labor processTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn