Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1666
Toplam Ziyaret
: 1398280

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Şevket KADIOĞLU
Marie Darrrieussecq’in Truismes Adlı Romanında Eril Tahakküm
 
1969 yılında doğan Marie Darrieussecq Fransız çağdaş kadın yazarlar arasında 1996 yılında yayımlanan romanı, Truismes ile dikkatleri üzerine çekmiş üretken bir yazardır. Yazarın Türkçe ’ye Dişi Domuz adıyla çevrilen bu ilk romanı, çalıştığı parfümeri mağazasında, müşterilerin cinsel arzularını karşılayan, anlatıcı genç kadının, geçirdiği moral değişime koşut olarak dişi bir domuza dönüşmesini konu edinir ama alegorik arka alanda, ciddi bir toplumsal eleştiri gözlemlenir ve bu yönüyle de roman toplumun metaforik bir aynası olarak karşımıza çıkar. Biz bu çalışmada, kapitalizmin dayattığı tüketim alışkanlıkları, ideolojiyi yöneten, kapitalizmi yürüten eril gücün kadını zorladığı güzellik anlayışı, “esen bir toplum” savıyla, marjinal olanı söküp atmaya, farklıları, sistemin, toplumun ve coğrafyanın sınırları dışına itmeye dayalı her türden sömürü, baskı, şiddet, bağımlı kılma, kısıtlama, yönlendirme, engelleme, tutsaklaştırma yöntemleriyle kendini gösteren eril tahakkümü incelemeye çalışacağız. Çalışmada, eril tahakküm alanının yalnızca erkek gücünün varlığıyla biçimlenmediğini, oluşumda dişil etkenlerin yanında toplumda yer edinmiş görünür, görünmez güç öğelerinin de etkili olduğunu vurgulamaya çalışacağız. Ayrıca yazarın vurguladığı üzere, daha büyük bir “vücut” olan toplumun, anlatıcının vücudunun geçirdiği değişim ve bozulmaya koşut olarak nasıl bozulduğunu, böylesi bir toplumda kimi eril odaklarının güç savaşımının yarattığı toplumsal kokuşmayı da vurgulamaya çalışacağız. Çalışmamızın sonunda eril tahakkümün yalnızca eril öğelerden beslenmediğini, dişil güçlerin, sistemin, ideolojinin ve kimi toplumsal kurumların da onun “şeytani” varlığını berkittiğine dikkat çekeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Tahakküm, eril, güç, toplum, sömürüMASCULINE DOMINATION IN TRUISMES BY MARIE DARRIEUSSECQ
 
Born in 1969, Marie Darrieussecq is a prolific writer who drew attention among contemporary French writers with her novel, Truismes, published in 1996. This novel describes the transformation of a young woman into a pig parallel to her moral transformation in a perfume shop where she works to satisfy the sexual desires of customers but in the allegorical background, a serious social criticism is observed, and in this respect the novel emerges as a metaphorical mirror of society. In this study, we will try to study the masculine domination which manifests in various forms. We will try to show that male domination appears in consumer habits, in the conception of beauty that the power that drives capitalism and ideology imposes on women. We will emphasize that male domination has a strict relationship with all kinds of exploitation, pressure, violence, submission, restriction, imprisonment, In our work, we will emphasize that the domain of male domination is not only shaped by masculine power, but also, feminine factors have a part in his formation. We will also try to emphasize, as the author points out, how society, which is a larger "body", is distorted in parallel with the change and deterioration of the young woman's body, in addition to this, we will underline the social corruption created by the power’s struggles of male circles in such a society.We will note that at the end of our work, male domination is not only fed by masculine items, but the feminine forces, system, ideology, and some social institutions have also strengthened its "evil" presence.

Keywords: Domination, masculine, power, society, exploitationTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn