Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1662
Toplam Ziyaret
: 1398276

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Mehmet PINAR
Mahmut Soydan’ın Gözünden Musul Meselesi
 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Musul, tarihin her döneminde Türkler için önemli bir toprak parçası olarak görüldü. İngiliz emellerinin belirginleştiği süreçte Türkiye Musul’a tarihi, coğrafi, hukuki ve ekonomik argümanlarla yaklaştı. Milli mücadeleden zaferle çıkan Türkiye, Musul’la daha yakında ilgilendi. Stratejik bir öneme sahip olan Musul, devletlerarasında çıkar çatışmalarının yaşanmasına neden oldu. Mahmut Soydan’ın Musul meselesiyle ilgili kaleme aldığı yazıları bu coğrafyanın tarihinin aydınlatılmasında önemli bir kaynak niteliğine olduğu söylenilebilir. Soydan özellikle sorunun adalet ölçüsünde çözülmesi noktasında yazılar yazdı. İngilizlerin asıl amacının Musul’dan ziyade bölgede çıkarları doğrultusunda hareket edecek bir Kürdistan kurmak olduğu tezini savundu. Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin hem müdürü hem de yazar kadrosunda yer almasından dolayı aslında dönemin basının konuya yaklaşımı açısından da oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mahmut Soydan, Musul, İngiltereMosul Issue of Mahmut Soydan
 
From the Ottomans to the Republic Mosul was seen as an important piece of land for the Turks in every period of history. Turkey has become more evident in the process of British ambitions in Mosul historical, geographical, legal and economic arguments to those approached. Turkey emerging victorious in the national struggle, he was more interested in Mosul soon. Mosul, who has a strategic prescription, caused conflicts of interest during the states. It is said that Mahmut Soydan's article on the Mosul issue is an important source in the elucidation of the history of this geography. The writer wrote especially in the point of solving the problem in terms of justice. He argued that the real purpose of the British was to establish a Kurdistan that would act in the direction of the interests of Mosul. In fact, it is very important in terms of the approach of the press in the period because the Hâkimiyet-i Milliye newspaper is in the position of both the manager and the writer's staff.

Keywords: Mahmut Soydan, Mosul region's, BritainTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn