Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1233
Toplam Ziyaret
: 1011129

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Nesrin KARACA/ Arş. Gör. Özge AKSOY SERDAROĞLU
MAĞARADAKİLER’DE AYDIN, ENTELEKTÜEL VE MÜNEVVER KAVRAMLARINA BİR BAKIŞ
 
Cemil Meriç (1916-1987), yakın tarihimizde Türk düşünce hayatına yön veren, kendisinden sonraki birçok akademisyen ve araştırmacının çalışmalarına kaynaklık eden, Türk modernleşmesi üzerine engin bir dikkat ve derinlikli bir bakış açısı geliştirmeye çalışan, kendi sözleriyle “mütecessis bir fikir işçisi” olarak Türk sosyal bilimlerine damgasını vurmuş bir isimdir. Mağaradakiler (1978) eserinde yazar, ağırlıklı olarak “münevver-aydın-entelektüel” kavramlarından söz eder. Bu bildiri, söz konusu eserde Cemil Meriç’in bu kavramlara ilişkin yaklaşımını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda Mağaradakiler; Cemil Meriç’in Türk aydınının özgül açmazlarını, çelişkilerini, gelişim basamaklarını, cahillikten bilgeliğe giden yolda geçirebileceği olumsuz koşulları ve aydınlanma biçimlerini heyecanlı, meraklı, bazen öfkeli ama en çok da samimi bir anlatım tarzıyla ortaya koyduğu şeffaf bir çalışmasıdır. Cemil Meriç’in bu eserinde Türk aydının problematiği olarak ortaya koyduğu temel ileti, kendine ait olanı görmezden gelerek hatta kendine ait olanın ne olduğunun bazen farkına bile varmayarak, ithal düşünce ve medeniyet anlayışlarına yönelmek algısı ve olgusuyla doğru orantılı tespitlerdir.

Anahtar Kelimeler: düşünce, münevver, aydın, entelektüel, MağaradakilerTHE PERSPECTİVE OF CEMİL MERİÇ ON THE CONCEPTS OF
 
Cemil Meriç (1916-1987), “a worker of thought” in his own words, is a central figure in Turkish social sciences who gave significant direction to the Turkish system of thought and acted both as a source and inspiration to his successors, especially through the profound and attentive perspective he tried to develop on Turkish modernization. “Münevver-aydın-entelektüel” are three concept upon which he particularly urges in his work “Mağaradakiler”. The concern of this paper is to reveal how Cemil Meriç approaches to and operationalizes these concepts. Mağaradakiler is a transparent work in which Cemil Meriç sincerely discusses the various aspects of the Turkish intellectual, including but not limited to the unique impasses he bears, his contradictions, dilemmas, the stages of his development, the hardships he encounters in his transition from ignorance to wisdom and the forms of his enlightenment. The narrative put forth by Cemil Meriç in this work posits the tendency to turn a blind eye to one’s own values, to even be unaware of them and to orient oneself towards imported understandings of thought and civilization as the problems of the Turkish intellectual; and in that, it is of central significance.

Keywords: thought, intellectual, munevver, aydin, entelektuel, MagaradakilerTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn