Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 832
Toplam Ziyaret
: 1786869

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 46  Alan: Sosyal Bilimler

İlkay AK
LUDWIG VAN BEETHOVEN’IN OP. 11 ÜÇLܒSÜ ÜZERİNE İNCELEMELER VE KLARNET İCRACILARI İÇİN ÖNERİLER
 
Bu çalışma, Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın klarnet/keman, viyolonsel ve piyano için “Op. 11 Si bemol Majör Üçlü” başlıklı eserini incelemektedir. Çalışma ağırlıklı olarak grup içinde klarnetin rolüne odaklanmakta ve klarnet icracısının eser içindeki performans tekniğini ve yorumunu geliştirmesi ve aynı zamanda grubun beraberliği için önerilerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda amaç, müzisyenlerin ve müzik eğitimi gören öğrencilerin yapılan bu incelemeler ışığında eseri doğru bir şekilde seslendirmelerine yardımcı olabilmektir. Beethoven Op. 11, Üçlü’yü, klarnet virtüözü Joseph Beer’in isteği üzerine bestelemiş ve eseri 1798 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır. Günümüzde, müzisyenler ve müzik eğitimi gören öğrenciler, oda müziği eğitim repertuvarının en önemli eserleri arasında yer alan bu eseri sıklıkla konserlerde icra etmekte ve çalışmaktadırlar. Bu çalışma, ilk olarak Beethoven’ın yaşamı ve müzikal kimliği hakkında genel bilgiler vermekte ve bestecinin klarnetli yapıtları ile 19. yüzyıldaki diğer bestecilerin benzer türdeki eserlerine kısaca değinmektedir. Daha sonra, eser üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda, hem enstrümanların birliktelikleri açısından hem de klarnet çalıcılığında teknik açıdan zorluk oluşturabilecek yerleri ve bu zorlukları azaltmaya yönelik önerileri ortaya koymaktadır. Bu çalışma, günümüz ve gelecek kuşak müzisyenlerinin, eğitimcilerinin, klarnet, viyolonsel ve piyano icracılarının Beethoven’ı tanımalarına ve konu üzerinde daha anlaşılır bir görüş sağlayarak yorum kalitelerini artırmalarına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beethoven, oda müziği, üçlü, klarnet, viyolonsel, piyano.EXAMINATIONS ON LUDWIG VAN BEETHOVEN’S TRIO, OP. 11 AND SUGGESTIONS FOR CLARINET PLAYERS
 
This study examines the Trio, Op. 11 for clarinet, cello and piano in Bb Major by German composer Ludwig van Beethoven. It mainly focuses on the role of the clarinet within the ensemble and offers suggestions for improving performance technique and interpretation of the clarinet player, as well as togetherness of the ensemble. The aim is to help musicians and music students perform the work in a correct manner, in the light of these examinations. Beethoven composed the Trio, Op.11 upon the request of clarinet virtuoso Joseph Beer and completed it in the first half of 1789. Today, musicians and music students frequently perform and study this work, which is among the most important works of clarinet chamber music education repertoire. This study, first of all, introduces general information on Beethoven’s life and musical identity, and shortly touches upon his works with clarinet, along with similar works of other composers in the 19th century. Then, in the light of examinations on the Trio, Op. 11, it determines the sections that may create technical difficulties in clarinet performance, as well as difficulties for ensemble playing, and makes suggestions to overcome these difficulties. This study would help current and future generation musicians, educators, pianists, clarinet and cello players to learn about Beethoven and to improve quality of their interpretation by providing a more comprehensible view on the subject.

Keywords: Beethoven, chamber music, trio, clarinet, violoncello, piano.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn