Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 387
Toplam Ziyaret
: 3178948

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 43  Alan: Sosyal Bilimler

Ayşe YERELİ, Nilgün KAYALI, Gökay ONUR
Lojistik İşletmelerinde Yatırımların Finansmanına Yönelik Uygulama
 
Yatırımlar, işletmeler için stratejik öneme sahiptir. Duran varlıklara yapılan yatırımlar ise birçok nedenden ötürü hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden duran varlık yatırımlarının yoğun olarak yapıldığı sektörlerde, söz konusu yatırımlar işletmelerin devamlılığı ile çok yakından ilişkilidir. Bu yatırımlar için önemli olan noktalardan bir tanesi yatırımın finansmanına ilişkindir. Bu çalışmada öncelikle yatırım kavramı ve duran varlık yatırımları ile ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra duran varlık yatırımlarının yoğun olarak yapıldığı sektörlerden biri olması nedeniyle lojistik işletmelerinde duran varlık yatırımları ve finansmanı açıklanmıştır. Son olarak lojistik işletmelerinde yatırımların finansmanına yönelik bir örnek uygulamaya yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise örnek uygulamaya yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Duran Varlık, Lojistik.Application For The Financing Of Investments In Logistics Companies
 
Investments are of strategic importance for the businesses. Investments in fixed assets are important for many reasons. So in sectors where high concentrations of fixed asset investments, such investments are closely related to the continuity of businesses. One of the important points for these investments are related to investment financing. In this study, information about investment concept and fixed asset investments is given. Later fixed asset investments and financing are described in the logistics businesses because it is one of the sectors where high concentrations of fixed assets investment. Finally, an example of applications for investment financing in the logistics businesses is given. In the conclusion part evaluations were made for sample application.

Keywords: Investment, Fixed Asset, Logistics.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn