Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 444
Toplam Ziyaret
: 3179005

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 49  Alan: Sosyal Bilimler

Mustafa Erçakıca
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Azınlıkların Hukuki Durumu ve Maronit Azınlık Grubu
 
Uluslararası hukukta asimile olmayı kabul etmiş grupların azınlık olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Azınlıkların kendi kimliklerini koruma yönünde bir bilinçlerinin olması gerekmektedir. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan azınlıkların kendi kimliklerini koruma bilinçlerinin baki kaldığı görülmektedir. Üstelik bunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde hukuki statülerinin bulunmamasına rağmen başarmaktadırlar. Bu nedenle Kıbrıs’ın kuzeyindeki azınlıkların durumunun, konuyla ilgili uluslararası hukuk standartları da göz önünde bulundurularak tartışılması çok önem taşımaktadır. Çalışmada bu çerçevede önce tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs’taki çoğunluk ve azınlık gruplar ele alınmıştır. Ardından KKTC ulusal hukuk düzeni çerçevesinde azınlıkların hukuki ve fiili durumları değerlendirilmiştir. Ulusal hukuka aktarılan uluslararası hukuk belgelerine de kısaca yer verilmiştir. Bu kapsamda adanın kuzeyinde Maronitler dışındaki azınlıklar da incelenmiştir. Son olarak da KKTC’de yaşayan Maronit isimli azınlık grubun hakları çeşitli yönlerden ele alınmıştır. Farklı devletlerde azınlık gruplar olarak yaşayan Maronit isimli Arap Hıristiyanların durumuna odaklanmak ve KKTC’deki uygulamaya bakmak, hukuki açıdan ele alınmamış bir konu olduğu için, çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: KKTC, Azınlık Hakları, MaronitlerLegal Status of Minorities in the Turkish Republic of Northern Cyprus and Maronite Minority Group
 
Under international law system, today, it is not possible to accept the groups that have accepted to be assimilated by majority groups as minority groups. Minorities must have a consciousness to protect their own identities. It is seen that minorities living in the northern part of Cyprus achieved to protect their identities. They achieve this despite the fact that there is no legal status under the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) legal system to protect these different identities. For this reason, it is very important to discuss the situation of minorities by taking the standarts into consideration that had been set out for minority rights by international law. In this article, firstly, majority and minority groups of Cyprus were discussed with a historical approach. Then, the legal and practical situations of minorities were evaluated under the framework of the TRNC legal system. International law documents that are transferred to national law are also briefly included. In this context, all of the minority groups who live in Northern Cyprus were examined. Finally, the rights and problems of the Maronit minority group who lives in the TRNC, are dealt with in various aspects. Focusing on the situation of Arabic Christians named Maronites who live as minority groups in different states and looking at the practice in the TRNC are very important as it is a subject that is not legally addressed.

Keywords: TRNC, Minority Rights, MaronitesTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn