Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 346
Toplam Ziyaret
: 3178907

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 44  Alan: Sosyal Bilimler

Ümit Oğur
KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ
 
Ülkemizde İslamın etkisiyle büyük halk kitleleri, Ramazan ayına özel bir ilgiyle yaklaşmış ve bu ayda yapmaları zorunlu olan ibadetleri bir şölen havasında icra etmişlerdir. Bu ay içinde yaşatılan birçok gelenek, dini bir gereklilik olmanın ötesine geçerek halk kültürünün bir parçası olmuştur. Kutsal zaman olarak Ramazan, bu sayede ciddi kültürel öğeler biriktirmiş ve bunlar nesilden nesile aktarılmıştır. Bu ayda yapılması gereken ibadetin oruç tutma olması, yeme-içme ile ilgili bazı ritüellerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışmada kutsal zaman olarak Ramazan ayında Van’ın işlek caddeleri, iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde gözlenmiştir. Çalışmada kutsal zamanların sokak kültürüne yansıyan etkilerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Öte yandan Ramazan ayında yaşatılan gelenekler, yakın tarihteki uygulanış biçimleriyle kıyaslanmıştır. Toplumun her kademesinde birlik olma bilinciyle ve mükemmel bir uyumla yaşatılan bu uygulamalar; “gelenek”, “şehir”, “modern” kavramları üzerinden irdelenmiştir. Bu bağlamda Van’ın merkez mahallelerinden gözlem yöntemiyle veriler derlenmiştir. Toplanan veriler folklor biliminin gerektirdiği şekilde incelenerek sonuca ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ramazan, kutsal zaman, gelenek, kültür,, folklor.RAMADAN MONTH REFLECTS TO STREET CULTURE AS A SACRED TIME: VAN EXAMPLE
 
In our country, people interest in Ramadan month with the effect of Islam, and they do their prayers in a celebrity air. Many traditions are not only a religion necessary, they are also become a part of public culture. Ramadan, as a sacreed time, collects serious culturel items and it translates from one generations to the others. The prayer, is to be needed done is fasting, caused to find out some rituals related with eating-drinking. In this study, as a sacred time, in Ramadan month, Van’s busy streets are observed. In the study, we aimed to find out the effects of sacred times to street cultures. On the other hand, traditions lived in Ramadan month compared with the formats of applied to near history. These applications are lived in a consciousness of unity at all levls of community. Some concepts such as “traditions”, “city”, “modern” are studied also. In this context some data are collected fromVan’s center neighborhood by observing. Collecting datas are searched in a folklore way and resulted.

Keywords: Ramadan, Sacred time, tradition, culture, folklore.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn