Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1279
Toplam Ziyaret
: 1399622

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Fetullah BATTAL, Duyen Chau Thi Le
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE VE VİETNAM ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Vietnam’daki Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda Türkiye’de örneklem grubunun temsil eden Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ve çalışanları rastgele bir şekilde seçilmiştir. Vietnam için ise örneklem grubu olarak Can Tho Üniversitesinde ekonomi bölümü öğrencileri ve çalışanları olarak yine rastgele seçilmiştir. Ayrıca iki ülke arasındaki KSS algısını etkileyebileceği düşünülen cinsiyet, yaş, mesleki durum da kontrol değişkeni olarak ele alınmıştır. Öngörülen ilişkileri test etmek için SPSS.22 ve AMOS 25.0 programlarıyla uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bulgular, İki ülke arasındaki KSS algılarının ilişkisinin anlamlı ama zayıf olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca her iki ülkede de kadınların KSS algı düzeyinin erkeklere oranla daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: KSS algısı (Türkiye), KSS algısı (Vietnam),Kültürlerarası kıyaslamaA STUDY ON THE PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE CASE OF TURKEY AND VIETNAM
 
The purpose of this study, corporate social responsibility, Turkey and Vietnam (CSR) is to examine the relationship between perception. In this context, Bayburt University Faculty students and staff representing the sample group in Turkey Economics and Administrative Sciences were selected in a random manner. For Vietnam, students and employees of the department of economics at Can Tho University were selected randomly. In addition, gender, age, and occupational status, which are thought to affect CSR perception between the two countries, are considered as the control variable. In order to test the predicted relationships, application studies were conducted with SPSS.22 and AMOS 25.0 programs. Results revealed that the relationship between CSR perceptions between the two countries was significant but weak in both countries. In addition, in both countries, the level of CSR perception of women is higher than that of men.

Keywords: CSR perception (Turkey), CSR perception (Vietnam), İntercultural comparisonsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn